Wielki Finał w wielkiej Auli
Metodologia rankingu szkół olimpijskich Drukuj Poleć znajomemu

W tym roku Kapituła Rankingu zdecydowała o rozszerzeniu listy olimpiad branych pod uwagę w Rankingu.

Ich liczba zwiększyła się z 35 do 48 biorąc pod uwagę wszystkie olimpiady zwalniające z egzaminu maturalnego, zawodowego oraz finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, których finały centralne odbyły się w roku szkolnym 2010/2011.

W związku ze zwiększeniem listy olimpiad rankingowych, nieznacznej modyfikacji uległ algorytm olimpijski, który w nowej formule uwzględnia z większą wagą olimpiady zwalniające z egzaminu maturalnego lub zawodowego.

W Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2012 sukcesy olimpijskie są liczone na podstawie zmodyfikowanego wzoru.

gdzie:
WZ - wskaźnik olimpiad zwalniających z matury lub egzaminu zawodowego
WNZ - wskaźnik olimpiad nie zwalniających z egzaminu maturalnego lub zawodowego

Wskaźniki WZ i WNZ są wyznaczane odpowiednio, jako:

gdzie:
L – liczba laureatów
F – liczba finalistów
O – liczba olimpiad, w których szkoła odniosła sukcesy
U – liczba uczniów

Matematycznym laikom wyjaśniamy, że laureaci liczą się w tym rankingu podwójnie w stosunku do finalistów. Silnie premiujemy szkoły za odniesienie sukcesów w każdej kolejnej olimpiadzie. Sukcesy szkół mierzymy proporcjonalnie do liczby uczniów. Jest to dobry i sprawdzony system, dzięki któremu każdy dyrektor szkoły może rankingować się sam!

Ogólnopolskie olimpiady zwalniające z egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub finansowane przez MEN, które zostały uwzględnione w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2012.
1. Olimpiada Artystyczna (M, F)
2. Olimpiada Biologiczna (M, F)
3. Olimpiada Chemiczna (M, F)
4. Olimpiada Filozoficzna (M, F)
5. Olimpiada Fizyczna (M, F)
6. Olimpiada Geograficzna (M, F)
7. Olimpiada Historyczna (M, F)
8. Olimpiada Informatyczna (M, F)
9. Olimpiada Języka Angielskiego (M, F)
10. Olimpiada Języka Białoruskiego (M, F)
11. Olimpiada Języka Francuskiego (M, F)
12. Olimpiada Języka Hiszpańskiego (M, F)
13. Olimpiada Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej (M, F)
14. Olimpiada Języka Niemieckiego (M, F)
15. Olimpiada Języka Rosyjskiego (M, F)
16. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (M, F)
17. Olimpiada Matematyczna (M, F)
18. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (M, F)
19. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra" (Z, F)
20. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (Z, F)
21. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych (Z, F)
22. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (Z, F)
23. Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności (Z, F)
24. Olimpiada Wiedzy Technicznej (Z, F)
25. Olimpiada Techniki Samochodowej (Z, F)
26. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej (Z, F)
27. Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości (Z, F)
28. Olimpiada Innowacji Technicznych (Z, F)
29. Olimpiada Wiedzy o Żywności (Z)
30. Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej (Z)
31. Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna (Z)
32. Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej (Z)
33. Olimpiada Wiedzy o Finansach - Banki w Akcji (Z)
34. Olimpiada Wiedzy Górniczej "O Złotą Lampkę" (Z)
35. Olimpiada Astronomiczna (F)
36. Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki (F)
37. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (F)
38. Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka (F)
39. Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie (F)
40. Olimpiada Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego (F)
41. Olimpiada Teologii Katolickiej (F)
42. Olimpiada Lingwistyki Matematycznej (F)
43. Olimpiada Wiedzy o Integracji Europejskiej (F)
44. Olimpiada Przedsiębiorczości (F)
45. Olimpiada Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową (F)
46. Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej (F)
47. Europejska Olimpiada Społeczno – Prawna (F)
48. Olimpiada Wiedzy o Prawie (F)

M - olimpiada zwalniająca z egz. maturalnego,
Z - olimpiada zwalniająca z egz. zawodowego,
F – olimpiada finansowana przez MEN