Zaproszenie do udziału w Rankingu MBA 2023

Dyrektorzy programów MBA

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w Rankingu Programów MBA Perspektywy 2023. Ogłoszenie jego wyników nastąpi na łamach miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy”, w serwisie www.mba.perspektywy.pl (w jęz. polskim i angielskim) oraz podczas gali w Warszawie.

KOMUNIKAT.
W związku z prośbami niektórych uczelni, przesuwamy termin nadsyłania ankiet do Rankingu Programów MBA – do 21 listopada 2023 roku. W opinii zainteresowanych, ułatwi to im uzyskania kompletu zgód RODO w odniesieniu do absolwentów, których opinia będzie uwzględniania w rankingu. W konsekwencji, przesunięciu ulegnie też termin ogłoszenia wyników rankingu, co powinno nastąpić w drugiej połowie stycznia 2024.
26 października 2023

Dane do rankingu pochodzić będą z „Ankiety Programu MBA” (wypełnionej przez prowadzącego program), badania ankietowego wśród absolwentów programu (przeprowadzonego przez Centrum Badań Marketingowych „Indicator”), ze stron rankingów krajowych i zagranicznych oraz z baz międzynarodowych organizacji akredytujących programy MBA i szkoły biznesu. Ranking MBA zostanie ogłoszony zarówno w postaci instytucjonalnej, jak też w układzie poszczególnych kryteriów.

W zakładce „Ankiety Programów MBA 2023” są do pobrania wersje elektroniczne ankiety wraz z informacjami, jak wypełniać poszczególne tabele. W razie ew. wątpliwości prosimy o pilny kontakt i zasygnalizowanie problemu, abyśmy mogli niezwłocznie zamieścić wyjaśnienie w sekcji „Pytania i odpowiedzi” (Q&A).

W Rankingu będą brane pod uwagę jedynie te programy, które mają przynajmniej dwa roczniki absolwentów, prowadzą zajęcia w wymiarze minimum 300 godzin, trwają co najmniej dwa semestry, a uczelnia, na której są prowadzone obecna jest w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023. Uwaga: po konsultacjach rezygnujemy w tym roku z zapowiadanego wprowadzenia wymogu posiadania przez uczelnię (szkołę biznesu) lub program co najmniej jednej akredytacji z grupy AACSB, EQUIS, AMBA, EFMD-Accredited (dawny EPAS); natomiast akredytacje te uwzględnione zostaną w rankingu z odpowiednio wyższą wagą. 

Nad prawidłowością i rzetelnością przygotowania rankingu czuwa Kapituła, w skład której wchodzą: Dominika Bettman, dyrektor generalna Microsoft Poland, prof. Bogusław Smólski, przewodniczący Rady Fundacji Perspektywy, dr Janusz Michałek, dyrektor Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Marcin Petrykowski – prezes Atende SA, Leszek Niemycki, członek Rady Deutsche Bank Polska, Ewa Łabno-Falęcka, Mercedes Benz Polska, Marcin Kotlarek, partner i dyrektor w Boston Consulting Group, Włodzimierz Kiciński, wiceprezes ZBP, Sergiusz Najar – ekspert międzynarodowych stosunków gospodarczych, Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, Mik Kuczkiewicz, b. partner zarządzający Hay Group Polska (sekretarz Kapituły).

Gala Rankingu MBA będzie tradycyjnie finałowym akcentem Forum Liderów Kształcenia Menedżerskiego 2023, w ramach którego odbędą się dwa panele dyskusyjne. Pierwszy - z udziałem rektorów - poświęcony będzie ewolucji studiów zarządczo-ekonomicznych w polskich uczelniach, a drugi – z udziałem liderów biznesu i przemysłu – przyszłości studiów MBA. Debata Liderów i Gala Rankingu będą transmitowane online.

Będziemy wdzięczni za odesłanie wypełnionych „Ankiet Programu MBA” do 21 listopada.
Kontakt roboczy: red. Anna Rejer tel. 696 068 064, a.rejer@perspektywy.pl

Z poważaniem

Waldemar Siwiński
Kierownik Rankingu MBA
Założyciel Fundacji Edukacyjnej Perspektywy