MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
W 2012 powstał Polski Ośrodek Naukowy UJ w Londynie. Powołanie ośrodka edukacyjno-naukowego w Anglii to odpowiedź na procesy społeczne i ekonomiczne zachodzące w ostatnim dziesięcioleciu w Europie.

Ośrodek Uniwersytetu Jagiellońskiego w Londynie stawia sobie dwa zasadnicze cele. Z jednej strony stale rosnąca populacja Polaków na wyspach brytyjskich stwarza szansę do wykształcenia naturalnych ambasadorów relacji polsko-brytyjskich. Podniesienie poziomu wykształcenia poprawi ich konkurencyjność na rynku pracy stwarzając z nich znaczący czynnik rynkowej gry. Z drugiej zaś – atrakcyjna oferta studiów, znakomici specjaliści w dziedzinie stosunków międzynarodowych, ekonomii znający warunki społeczne, kulturowe i gospodarcze Polski i Europy Środkowej powinny w przyszłości przyciągnąć wybitnych absolwentów brytyjskich szkół i uniwersytetów do studiowania i pracy badawczej. Zakładanym efektem długookresowym jest bowiem wzrost zainteresowania Polską przez brytyjskich przedsiębiorców i polityków. Najnowsze badania pokazują głęboki brak wiedzy nt. Polski w tych środowiskach, który owocuje stosunkowo niewielką obecnością brytyjskich marek na polskim rynku i  brytyjskich polityków realizujących wspólne cele istotne dla naszych dwóch państw.

Polski Ośrodek Naukowy UJ w Londynie posiada niezwykle bogatą ofertę dydaktyczną i kulturalną:

  • studia magisterskie niestacjonarne, Stosunki Międzynarodowe, specjalizacja polsko-brytyjska
  • studia podyplomowe: Polsko-brytyjskie partnerstwo strategiczne w UE i NATO we współpracy z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie (PUNO)
  • studia podyplomowe: Nauczanie języka i kultury polskiej jako drugich, (we współpracy z PUNO)
  • warsztaty doktoranckie (we współpracy z PUNO)
  • warsztaty i lekcje języka polskiego i języka angielskiego
  • granty dla brytyjskich naukowców zajmujących się Polską
  • programy badawcze
  • Wykłady Jagiellońskie – prestiżowe, otwarte wykłady w języku angielskim w Londynie (m.in. prof. Sir L. Borysiewicz – rektor Cambridge, W. Sobków – Ambasador RP, Ch. Crawford – b. Ambasador UK, prof. R. Butterwick (UCL)
  • szkołę letnią dla emigrantów urodzonych w Wielkiej Brytanii
  • lekcje najnowszej historii Polski dla szkół sobotnich

Dodatkowo została stworzona wirtualna mapa polskiego Londynu z dziewięcioma krótkimi filmami prezentującymi miejsca związane z Polską.

W tym roku po raz pierwszy PON prowadzi rekrutację na pierwsze  w historii UJ anglojęzyczne studia licencjackie (BA), International Relations and Area Studies, program Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Undergraduate Study Abroad Programme. Więcej informacji można uzyskać na stronie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt