MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Jeszcze tylko do końca września uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani tematyką ekonomiczno-gospodarczo-finansową mogą zgłosić swój udział w ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy EkonomicznejBieżąca edycja Olimpiady objęta została honorowym patronatem Prezesa Narodowego Banku Polskiego i odbywa się pod hasłem „Strefa euro – szansa czy zagrożenie?

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne należy do największych i najważniejszych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekonomicznej skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju i ich nauczycieli. W poprzedniej edycji wzięło udział ponad 14 tys. uczniów z 860 szkół.

Zawody odbywają się trzystopniowo. I stopień (etap szkolny) odbędzie się 6 listopada 2013 r., II stopień (etap okręgowy) – 10 stycznia 2013 r., a część ostatnia (etap centralny) - 5 i 6 kwietnia 2014 r.

Olimpiada sprzyja wyłanianiu najbardziej utalentowanej młodzieży i stara się wspierać dalszy jej rozwój. Dla laureatów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz nauczycieli sprawujących nad nimi opiekę naukową, a także dla najlepszych szkół przewidziane są nagrody ufundowane przez mecenasów Olimpiady. Wśród nich znajdują się między innymi: stypendia naukowe, nagrody pieniężne i rzeczowe, wyjazdy zagraniczne, staże i praktyki.

Ponadto laureaci i finaliści Olimpiady mogą zostać przyjęci na kilkadziesiąt wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Udział uczniów w finałach olimpiad przedmiotowych umacnia pozycję szkoły w rankingach szkół średnich.

Termin zgłoszeń do zawodów XXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej upływa 30 września 2013 r. Zgłoszenia przyjmowane są nie bezpośrednio od uczniów, tylko od szkół: nauczycieli lub dyrektorów i do nich powinni się zwrócić zainteresowani.

Szczegóły na stronie internetowej: www.owe.pte.pl.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt