MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Jeżeli lubisz oglądać historyczne filmy, czytać historyczne książki i masz pamięć do dat to są to studia dla Ciebie. Historia kołem się toczy – mawiają znawcy praw historycznych. Jeżeli zgłębianie tajników zamierzchłych lub bardziej współczesnych wydarzeń – przyciąga Twoją uwagę, możesz pomyśleć o studiowaniu na tym kierunku. Warto pamiętać, że nie należy on do najłatwiejszych. Trzeba wykazać się cierpliwością i skrupulatnością w trakcie studiowania.

old book mWażnym elementem jest znajomość języka obcego, ponieważ część światowej historii zapisana jest po angielsku. Dlatego znajomość tego języka jest absolutną koniecznością.

Przedmioty, których tajniki zgłębia się na studiach I-go stopnia to: język łaciński, vademecum studiów historycznych, nauki pomocnicze historii, historia starożytna, prahistoria ziem polskich, historia średniowieczna, historia nowożytna, historia XIX wieku, historia XX wieku, statystyka i demografia historyczna, translatorium z języka łacińskiego lub nowożytnego, warsztat naukowego historyka, metodologia historii i historia historiografii.

Po studiach historycznych można szukać pracy w placówkach oświatowych różnych szczebli, instytucjach muzealnych, kulturalnych, ośrodkach naukowych, zajmujących się różnymi aspektami badania dziejów, archiwach i innych instytucjach gromadzących oraz opracowujących dokumenty, placówkach upowszechniających wiedzę o historii dawnej i współczesnej, organach administracji państwowej i samorządu lokalnego, szkolnictwie z uprawnieniami do nauki historii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze.

rank historia

Program nauczania powinien brać także pod uwagę takie obszary, jak technologia informacyjna, a w jej zakresie takie przedmioty, jak podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji.

Nauka na tym kierunku powinna przyczyniać się do poszerzania wiedzy humanistycznej, szczególnie z zakresu filozofii, psychologii, logiki i zagadnień socjologicznych.

Specjalności „historii” to m.in.: archiwistyczna, nauczycielska, krajoznawczo-turystyczna, historia chrześcijaństwa, historia i kultura krajów niemieckojęzycznych, historia i kultura krajów romańskich, historia i kultura krajów skandynawskich, historia wojskowa, służb mundurowych i specjalnych, pedagogiczna w zakresie nauczania historii (w tym np. dodatkowa Wiedza o społeczeństwie), wiedza o kulturze, historia i kultura krajów Europy Wschodniej i wiele innych.

Marcin Kraszewski jest absolwentem kierunku historia na Uniwersytecie Warszawskim. Teraz prowadzi własną firmę transportową. Tak mówi o   swoich studiach:

Historię wybrałem dlatego, ponieważ dobrze mi szła w szkole średniej i nigdy nie miałem z nią problemów. Lubiłem czytać o bitwach, powstaniach, wyprawach krzyżowych. To był inny świat, niby odległy, ale poprzez ciekawie opisane wydarzenia – po prostu wciągał. Poza tym mieliśmy świetną nauczycielkę, która potrafiła w interesujący, intrygujący, a czasem zabawny sposób opowiadać o historycznych perypetiach.

Historia wydawała mi się naturalnym wyborem, chociaż znajomi dziwili się temu, ponieważ uważali, że nie ma po tym kierunku dobrych perspektyw zawodowych. Same studia są dosyć ciężkie. Jak ktoś ma słabą pamięć, to może mieć trudności w nauce.

Moim zdaniem nie są to studia dla każdego, to rzeczywiście kierunek dla osób, które historie lubią, mają faktograficzną pamięć i zamiłowanie do zgłębiania tajników i zawiłości historycznych, zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Faktem jest, że nie ma się konkretnego zawodu po tych studiach, ale dają pogłębione wykształcenie humanistyczne, które pozwala na odnalezienie się w różnych zawodach, począwszy od dziennikarza, a na dyrektorze marketingu skończywszy.

Ja założyłem własna firmę transportową i radzę sobie dobrze. Myślę, że te studia pomagają mi w pracy, w kontaktach z ludźmi, w pozyskiwaniu klientów, potrafię argumentować swoje stanowisko i jasno formułować myśli.

Poza tym pewne prawidła, które rządzą historią, są niezmienne od wieków i można je również zauważyć we współczesnej rzeczywistości.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt