MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
27 listopada odbędzie się konferencja dotycząca najnowszych technologii, mogących poprawić jakość systemów informatycznych szkolnictwa wyższego.

Środowisko elektroniczne szkolnictwa wyższego jest w obecnym czasie wyzwaniem dla każdej uczelni. Władze uczelni dążą do doskonalenia istniejących funkcjonalności wybierając nowe, innowacyjne technologie. W takim środowisku powstaje szansa na rozwój uczelni oraz wspomaganie samodzielnej nauki. Zastosowanie narzędzi teleinformatycznych pozwoli także na zwiększenie efektywności pracy dydaktyków jak również studentów.

Prezentację najnowszych technologii oraz największych osiągnięć zapewnią liderzy branży. Spotkanie stanowić będzie również doskonałą okazję do wymiany poglądów i doświadczeń.

Firmy biorące udział w konferencji:

 • OPTeam
 • Microtech
 • IRS
 • Salto Systems

Eksperci niezależni:

 • Pan Mariusz Czerniak, Kierownik Zespołu Systemów Zarządzania Uczelnią, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Pan Paweł Lubomski, Z-ca Dyrektora Centrum Usług Informatycznych PG ds. Rozwoju systemów informatycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika "Politechnika Gdańska - e-Uczelnia"
 • Pan prof.dr hab. inż Włodzimierz Gogołek, Kierownik Pracowni Dziennikarstwo Online, Uniwersytet Warszawski

Proponowana tematyka:

 • zarządzanie dziekanatem
 • systemy zabezpieczeń na uczelni
 • systemy antyplagiatowe
 • systemy kontroli dostępu
 • elektroniczna Legitymacja Studencka
 • elektroniczny obieg dokumentów i informacji
 • zastosowanie podpisu elektronicznego
 • bezpieczeństwo infrastruktury IT
 • ochrona danych osobowych
 • zarządzanie kapitałem ludzkim uczelni

Bezpłatnie na konferencję zapraszamy przedstawicieli władz publicznych i niepublicznych szkół wyższych:

 • Rektorów
 • Kanclerzy
 • Dziekanów
 • Dyrektorów/Kierowników działów:
 • technicznych
 • administracyjnych
 • bezpieczeństwa
 • kadrowych
 • obsługi studentów/dziekanatów
 • centrum informatyki

Każdy z uczestników w ramach udziału w konferencji otrzymuje materiały konferencyjne, możliwość skorzystania z poczęstunku, dostęp do prezentacji (po zakończeniu konferencji) oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji.

Strona konferencji

Rejestracja

Miejsce konferencji: Radisson Blu Centrum, ul. Grzybowska 24, Warszawa, sala Polonia 1, pierwsze piętro

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt