MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawujące nadzór nad edukacją artystyczną w Polsce, zapowiada zmiany systemu kształcenia w szkolnictwie artystycznym oraz przekazuje dodatkowe miliony złotych na dofinansowanie rozwoju infrastruktury. Powstanie zespołu sal wielofunkcyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki oraz rozbudowa Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie to kolejne inwestycje pochodzące ze środków unijnych, które w ostatnich dniach zostały przypieczętowane umowami.

Edukacja artystyczna to jeden z priorytetów działań resortu, który pod swoimi skrzydłami posiada 365 publicznych oraz 310 niepublicznych placówek szkolnictwa artystycznego. Należą do nich  m.in. szkoły muzyczne I i II stopnia, ogólnokształcące szkoły sztuk pięknych, licea plastyczne, szkoły baletowe, pomaturalne szkoły bibliotekarstwa i animatorów kultury a także uczelnie artystyczne. Instytucje te umożliwiają uzdolnionym dzieciom i młodzieży kształcenie się w poszczególnych dziedzinach sztuki. Minister Kultury kładzie szczególny nacisk na powstawanie szkół artystycznych I i II stopnia, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach takich jak Suwałki, Bielsko-Biała, Radom czy Sanok. Dzięki tworzeniu nowych placówek, coraz więcej utalentowanych dzieci ma szansę na rozwój swoich pasji pod okiem wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej w miejscu zamieszkania.

Nadchodzące inwestycje

16 listopada 2012 roku Minister Kultury Bogdan Zdrojewski uczestniczył w uroczystym otwarciu obiektów w krakowskim Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza oraz podpisał umowy dotyczące przekazania środków unijnych na rozbudowę dwóch krakowskich placówek. Podczas uroczystości szef resortu kultury zaznaczył:

Dla mnie priorytetem zawsze była edukacja kulturalna i artystyczna. Zależy mi na doprowadzeniu do sytuacji takiej, aby infrastruktura szkolnictwa artystycznego była na europejskim poziomie. – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki  otrzymała 8,2 mln zł, a Szkoła Muzyczna  I i II stopnia 8,5 mln zł. Bardzo ważną inwestycją, która niebawem zostanie oddana do użytku jest nowa siedziba ASP we Wrocławiu. Jej uroczyste otwarcie odbędzie się 10 grudnia 2012 roku.

Dzięki przeprowadzonemu w 2012 r. naborowi wniosków, decyzję o dofinansowanie w ramach XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oprócz wyżej wymienionych, otrzymały także:

  • Szkoła Muzyczna w Gdyni – przebudowa i rozbudowa placówki wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia – 5,54 mln zł
  • Filharmonia Folkloru Polskiego w Zbąszyniu – rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej – 9,96 mln zł
  • Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu – poprawa jakości oferty edukacyjnej i kulturalnej poprzez rewitalizację, przebudowę i rozbudowę – 36,48 mln zł
  • Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi – przebudowa i rozbudowa budynku – 11,22 mln zł,
  • Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku (Etap II) – rozbudowa i przebudowa – 13,5 mln zł
  • Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie (Etap II) – budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno-kulturalnego – 13,49 mln zł
  • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. F. Chopina w Warszawie – budowa Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej z infrastrukturą towarzyszącą - część dydaktyczna – 8,54 mln zł
  • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego w Elblągu – rozbudowa  – 9,35 mln zł

Zmiany w systemie kształcenia

Zwiększenie dostępności do oferty edukacyjnej szkół artystycznych to nie jedyne zmiany wdrażane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Resort przygotowuje nowe rozwiązania dotyczące szkolnictwa artystycznego I i II stopnia w zakresie  zwiększania roli gry i pracy w zespole w procesie edukacji młodych adeptów sztuki, lepszej korelacji treści przedmiotów oraz zwiększenia autonomii dyrektorów szkół w procesie zarządzania. Koncepcje projektów zostały opracowane przez resort w porozumieniu z ekspertami i przedstawicielami środowisk szkolnictwa artystycznego. Przygotowane założenia czekają na konsultacje społeczne, które mogą skutkować wprowadzeniem dodatkowych modyfikacji.

Proponowane zmiany istniejącego systemu mają służyć jego dostosowaniu do aktualnych potrzeb oraz wyzwań przyszłości. Za koniecznością wprowadzania modyfikacji przemawia dynamiczna sytuacja  na rynku pracy, niepokojące tendencje demograficzne, obniżenie wieku realizacji obowiązku szkolnego, rozwój nowych technologii oraz zobowiązanie ustawowe wprowadzenia w szkolnictwie artystycznym od 2014 roku Krajowej Ramy Kwalifikacji. Będzie ona zobowiązywała nauczycieli do opisywania efektów kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji. Brak wprowadzenia zmian spowoduje obniżenie szans na zawodowy rozwój absolwentów szkół i uczelni artystycznych.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt