MegaBaza edukacyjna Perspektywy®
"Archeologiczna szkoła przetrwania", "Broń i walka – czy broń biała jest rzeczywiście biała?", "Pismo – abecadło z pieca spadło" – to przykładowe tematy zajęć tematycznych organizowanych w ramach Krajowej Inicjatywy Młodzieżowej, finansowanej przez unijny program "Młodzież w działaniu".

Udział w spotkaniach skierowanych do dzieci szkół podstawowych jest bezpłatny.

Pomysłodawcami projektu "Spotkania z przeszłością - archeologia dla dzieci" są studenci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego działający w Studenckim Kole Naukowym Archeologii Doświadczalnej. Pomysł jest realizowany we współpracy z pracownikami naukowymi IA UW. Skierowany jest przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych klas 4-6, a także ich rodziców i opiekunów, którzy mogą również wziąć udział w warsztatach.

– Projekt bazuje na nowoczesnej formie zdobywania wiedzy – edukacji interaktywnej, która pozwala przyswajać nowe wiadomości w przystępny i atrakcyjny sposób. Tematem wiodącym spotkań jest popularyzacja wiedzy o przeszłości i archeologii jako nauki oraz zapoznanie najmłodszych z dziedzictwem kulturowym i doświadczeniem archeologicznym. Chcemy przybliżyć uczestnikom różne dziedziny życia codziennego naszych przodków oraz udowodnić, że niezależnie od czasu i miejsca pewne rozwiązania były uniwersalne i niezmienne przez wieki – mówi Joanna Witulska z IA UW.

Główny nacisk będzie położony na eksperyment archeologiczny. Każdy z młodych uczestników będzie mógł wykonać go indywidualnie, a w razie jakichkolwiek trudności skorzystać z pomocy koordynatorów projektu.

W ten sposób chcemy zachęcać dzieci do zastanowienia się nad danym problemem naukowym i samodzielnego poszukiwania odpowiedniego rozwiązania. Pobudzi to kreatywność i inicjatywę najmłodszych oraz pokaże, że nauka wyłożona w prosty i przystępny sposób może być pasjonująca – dodaje Witulska.

W ramach programu zaplanowano siedem spotkań w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (Krakowskie Przedmieścia 26/28, s. 1.09) odbywających się od października 2012 r. do maja 2013 r., w ostatnią sobotę miesiąca od godz. 10. oraz jedno wyjście do Centrum Nauki Kopernik na wystawę „Korzenie Cywilizacji” (w grudniu). Organizatorzy przewidzieli poczęstunek dla uczestników (także w formie kuchni historycznej).

Pełen spis warsztatów jest dostępny na stronie: www.archeologiadoswiadczalna.wordpress.com

Źródło: PAP - Nauka w Polsce

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt