Partner Rankingu

Liceum Ogólnokształcące im. Przemysława II

Liceum Ogólnokształcące im. Przemysława II

64-610 Rogoźno, ul. Wielka Poznańska 61
tel. 67 261 70 31, fax 67 261 02 57
www.lorogozno.pl
www.facebook.com/lorogozno
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor: Robert Kornobis

DRODZY GIMNAZJALIŚCI!

Trudno dziś wybrać zawód, który gwarantować będzie sukces na rynku pracy. Dobre wykształcenie jest jednak szansą dla każdego, dlatego od lat stawiamy na rzetelne przygotowanie ogólne.

Nasza praca przynosi wymierne efekty, absolwenci LO w Rogoźnie świetnie radzą sobie na uczelniach wyższych, obejmują odpowiedzialne stanowiska i pełnią ważne role społeczne. Dajemy naszym uczniom niezbędne podstawy do dalszego rozwoju i wspieramy ich ambicje. W równym stopniu dbamy o uczniów najzdolniejszych jak i tych potrzebujących pomocy, doceniamy indywidualizm, ale nie zapominamy o współpracy w zespole. Zawsze podejmujemy wyzwania, jakie stawia przed nami współczesność.

NASZE ZAPLECZE DYDAKTYCZNE.

Liceum Ogólnokształcące im. Przemysława II w Rogoźnie ma ponad 150 – letnią tradycję. Mieści się w zabytkowym budynku przy ul. Wielkiej Poznańskiej 61. Na zaplecze dydaktyczne składa się 13 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, aula, biblioteka z czytelnią, świetlica, boisko szkolne z płytą boiska sportowego oraz sala gimnastyczna. Na korytarzach znajdują się szafki na podręczniki i pomoce dydaktyczne dla uczniów. Wszystkie sale wyposażone są w projektory multimedialne z nagłośnieniem lub tablice interaktywne, posiadają stały dostęp do Internetu a nauczyciele mają do dyspozycji przenośne komputery. Od roku szkolnego 2014/2015 dokumentowanie pracy szkoły odbywa się za pomocą e-dziennika.

MAŁA SZKOŁA TO RODZINNA ATMOSFERA.

Fakt, iż Liceum w Rogoźnie jest małą szkołą, stanowi jej niezaprzeczalny atut. Bezpieczeństwo, rodzinna atmosfera przy jednoczesnym stawianiu wymagań, otwartość na inicjatywy proponowane przez młodzież, właściwa opieka gwarantują warunki sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi każdego ucznia. Od 2008 roku szkoła wspierana jest przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum im. Przemysława II w Rogoźnie – organ prowadzący dla społecznego Gimnazjum im. Przemysława II w Rogoźnie. Wsparcie finansowe, wymiana doświadczeń, przenoszenie dobrych praktyk z jednej szkoły do drugiej a przede wszystkim ciągłość procesów kształcenia i uczenia się umożliwiają osiągnięcie sukcesów na każdym z etapów edukacyjnych.

NOWOCZESNOŚĆ PODPARTA 150-LETNIĄ TRADYCJĄ.

Szkolne hasło: „Z tradycją w nowoczesność” motywuje do wykorzystywania doświadczeń poprzednich pokoleń, czerpania z ich mądrości życiowej a jednocześnie bycia człowiekiem, który stosuje zdobytą wiedzę w praktyce, korzysta z nowoczesnych źródeł informacji, jasno i precyzyjnie wyraża opinię, potrafi bronić swych racji i przekonań przy jednoczesnym szacunku dla osób o odmiennych poglądach. Liczne przykłady potwierdzają, że absolwent Liceum im. Przemysława II obejmuje odpowiedzialne stanowiska i aktywnie uczestniczy w życiu społecznym swojej małej ojczyzny, jest osobą tolerancyjną i reagującą na krytykę i krzywdę innych, przestrzega zasad dobrych obyczajów i kultury, zna języki obce, jest światłym Polakiem i Europejczykiem, odważnie podejmuje wyzwania, jakie stawia przed nam współczesność.

INNOWACYJNE METODY PRACY.

Osiągnięcie tych celów jest możliwe dzięki wielu działaniom dydaktycznym i wychowawczym. Oferta edukacyjna pozwalająca uczniom na wybór niestandardowych połączeń przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym, tak by w największym stopniu odpowiadały potrzebom uczniów, różnorodne metody pracy, lekcje poza salą szkolną, np. w sądzie, teatrze, udział w wykładach i warsztatach na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechnice Poznańskiej, współpraca ze środowiskiem lokalnym, udział uczniów w konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych o zasięgu powiatu, województwa i kraju, wycieczki klasowe, biwaki, zaangażowanie w działania charytatywne, projekty wychowawcze, zwłaszcza „Dzień Patrona” to najważniejsze z nich. Starania zarówno nauczycieli jak i kadry niepedagogicznej sprawiają, że uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie utożsamiają się ze swoją szkołą.

SZKOŁA TO NIE CEL, LECZ DROGA DO CELU.

Celem Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie jest wykształcenie człowieka świadomie realizującego swoje życiowe plany i osiągającego pełną satysfakcję ze swych osobistych dokonań. Szansą na to jest dobry wynik na egzaminie maturalnym, który otwiera przed młodzieżą szerokie perspektywy dalszego kształcenia i zdobycia wymarzonego zawodu.

Powodem do dumy jest dla nas fakt, że 100% uczniów Liceum podchodzi do egzaminu maturalnego i blisko 100% (nieliczni z poprawkami) go zdaje, na poziomie pozwalającym kontynuować rozwój zawodowy na uniwersytetach, politechnikach, uczelniach ekonomicznych i medycznych. Najlepsi maturzyści osiągają wyniki kwalifikujące ich do 4% najwyższych wyników w całej Polsce, co potwierdza Brązowa Odznaka Rankingu Perspektyw.

NASZA OFERTA

Alfa to pierwsza litera greckiego alfabetu α, a w matematyce zwyczajowe oznaczanie miary kąta płaskiego lub płaszczyzny. Dla nas to symbol pierwszej z zaproponowanych klas/grup, w której matematyka – α1 jest przedmiotem wiodącym. O pozostałych dwóch przedmiotach na poziomie rozszerzonym możesz zdecydować sam, dokonując wyboru z podanych grup. Wybierasz jeden przedmiot z każdej grupy: α2 – biologia, chemia, fizyka, geografii, historia oraz α3 – język angielski, WOS lub kolejny z α2.

Omega to ostatnia litera greckiego alfabetu Ω, a jej znaczenie i zastosowanie jest tak szerokie jak nauki humanistyczne. Dlatego dla nas jest symbolem drugiej z zaproponowanych klas/grup, z wiodącym językiem polskim – Ω1. Kolejne przedmioty na poziomie rozszerzonym niekoniecznie jednak zawężają twój krąg zainteresowań wyłącznie do humanizmu. Wybierasz jeden przedmiot z każdej grup: Ω2 – biologia, chemia, fizyka, geografii, historia oraz Ω3 – język angielski, WOS lub kolejny z Ω2.

ZAJĘCIA DODATKOWE

koło teatralne, zajęcia pozalekcyjne ze wszystkich przedmiotów na różnym poziomie zainteresowań, zajęcia sportowe dla dziewcząt i chłopców: piłka siatkowa, piłka nożna, piłka koszykowa, aerobik grupowy, Rumba, tenis stołowy we współpracy z Sekcją Tenisa Stołowego GAMAJA Rogoźno działającej przy Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Przemysława II w Rogoźnie

DNI OTWARTE

Noc z Liceum 2016 – Biesiada u Przemysła – 8 kwietnia 2016 r. o godz. 19.00