MegaBaza edukacyjna Perspektywy®







Nikodem Kramarz (na zdjęciu), uczeń 3 klasy  VI LO im. Śniadeckich w Bydgoszczy wygrał 29. Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej. Rafał Kamiński z XIV LO im. Staszica w Warszawie – zajął drugie miejsce, a Julian Smółka z I LO im. Staszica w Chrzanowie – III miejsce.

Wyniki zawodów, do których w tym roku zgłosiło się ok. 12 tys. uczniów z ponad 800 szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce, ogłoszono w niedzielę (3 kwietnia) w Serocku.

Jak przyznaje 19-letni zwycięzca , na przygotowania poświęcił praktycznie cały swój wolny czas, na dalszy plan odsuwając nawet przygotowania do zbliżającej się matury. Zapewnia, że od kiedy zaczął interesować się ekonomią, lepiej potrafi ocenić, które wypowiedzi publiczne polityków mają uzasadnienie merytoryczne, a które są oderwane od rzeczywistości. W szczególności  jednak interesują go zagadnienia związane z mikroekonomią. Po wakacjach rozpocznie on studia na SGH, dalszej przyszłości na razie nie planuje.

Prof. Elżbieta Mączyńska , prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego podkreśla rolę edukacyjną Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, która w przyszłym roku odbędzie się po raz 30. Dzięki Olimpiadzie młodzież miała okazję spotkać się w piątek z prezesem NBP, posłuchać wykładu o nierównościach ekonomicznych, a także zdawać mu pytania. Pytania były niebanalne, dotyczyły m. in. problemów związanych z deflacją,  ujemnymi stopami procentowymi, czy wejściem Polski do strefy euro. Prezes NBP skwitował je stwierdzeniem, że życzyłby sobie, żeby tak dojrzałe pytania zadawali studenci uczelni wyższych. W spotkaniu tym uczestniczyli uczniowie zakwalifikowani do finałowego,  III-go etapu OWE, czyli setka  finalistów  wyłonionych z kilkunastu tysięcy  uczniów  uczestniczących w I i II  etapie zawodów.

- Im wcześniej młodzież zacznie interesować się ekonomią, tym większa szansa na lepsze zrozumienie złożonych powiązań między gospodarką a sferą społeczną, i tego, że ekonomia jest nauką społeczną. Przedmiotem jest człowiek w procesie gospodarowania. Ekonomia  zatem jako nauka społeczna to nie to samo co chrematystyka, czyli nauka o zarabianiu pieniędzy – dodała prof. Ewa Mączyńska.

Laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz nauczyciele sprawujący nad nimi opiekę naukową otrzymali nagrody pieniężne i rzeczoweufundowane przez mecenasów Olimpiady. Ponadto przyjmowani są na studia z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Udział uczniów w finałach olimpiad przedmiotowych umacnia pozycję szkoły w rankingach szkół średnich.

Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem: „Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy”, swym patronatem objął ją prezes NBP.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt