MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Śląski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
tel. 32 359 18 10, 32 359 18 80, 32 359 17 70, 32 359 16 22

www.us.edu.pl

rekrutacja@us.edu.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Uniwersytet Śląski został utworzony w 1968 r. przez połączenie Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego - jako dziewiąty publiczny uniwersytet w Polsce. Pierwszy rok działalności inaugurował z 4 wydziałami.

Obecnie Uczelnia prowadzi kształcenie na 79 kierunkach studiów i około 240 specjalnościach prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Prowadzone przez Uczelnię kierunki studiów usytuowane są w dziedzinach: nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych, teologicznych oraz sztuki. W ofercie znajdują się, zarówno kierunki studiów uznawane za tradycyjnie akademickie, jak i te, które budzą zainteresowanie kandydatów z uwagi na swoją oryginalność lub też interdyscyplinarność.

Uczelnia prowadzi studia na kierunkach artystycznych, którymi nie może poszczycić się wiele ośrodków uniwersyteckich: grafika, malarstwo i projekty interdyscyplinarne, reżyseria, organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej, realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia.

Osoby o zainteresowaniach wykraczających poza tradycyjne ramy kształcenia znajdą w ofercie Uniwersytetu Śląskiego dedykowane właśnie dla nich indywidualne studia międzydziedzinowe organizowane przez Kolegium ISM. Kandydaci o zainteresowaniach technicznych mogą wybrać kierunki prowadzone jako studia inżynierskie. 90% prowadzonych kierunków studiów jest o profilu ogólnoakademickim, ale w ofercie Uczelni są także studia o profilu praktycznym, których absolwenci są kompetentnymi specjalistami przygotowanymi do tego, by w przyszłości wykonywać zadania zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy.

Uczelnia oferuje także studia prowadzone w języku angielskim.

Od chwili powstania, mury Uczelni opuściło ponad 211 tys. absolwentów. Obecnie Uniwersytet kształci około 24 tys. studentów.

Rok założenia: 1968
Studenci cudzoziemcy: ok. 850
Uprawnienia habilitacyjne: 6 dziedzin; 18 dyscyplin
Uprawnienia doktorskie: 6 dziedzin; 21 dyscyplin

Władze uczelni w kadencji 2016-2020:

  • prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – Rektor Uniwersytetu Śląskiego
  • prof. zw. dr hab. Andrzej Noras – Prorektor ds. Badań Naukowych
  • prof. dr hab. Michał Daszykowski – Prorektor ds. Finansów i Rozwoju
  • dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski – Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej
  • prof. dr hab. Ryszard Koziołek – Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

 

Informacje dodatkowe

Uwaga: UŚ stosuje wyższe przeliczniki dla poziomu rozszerzonego.

Uwaga: terminy składania dokumentów i rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego zostaną podane w późniejszym terminie - informacja bezpośrednio na Uczelni.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt