MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Opolski

45-040 Opole, pl. Kopernika 11
tel. 77 541 59 03 do 05
fax 77 454 10 05, 77 541 59 00

www.uni.opole.pl

rektorat@uni.opole.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

 

Uniwersytet Opolski powstał na mocy Ustawy Sejmu RP z dnia 10 marca 1994 r. z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jako 12-ty uniwersytet w naszym kraju. Było to wydarzenie o wielkim znaczeniu historycznym dla Śląska Opolskiego, dające szanse szerszego niż dotychczas kształcenia elit intelektualnych naszego regionu. 

Uczelnia kształci studentów na 9 wydziałach, prowadzi szeroką współpracę z ośrodkami w kraju i za granicą. Od roku akademickiego 2017/2018 Uczelnia prowadzi kierunek lekarski. Pełną ofertę możliwości kształcenia, wymagania egzaminacyjne, terminy składania dokumentów i przeprowadzania egzaminów oraz ogólną charakterystykę przebiegu studiów i uzyskanych kwalifikacji zawiera strona internetowa: www.uni.opole.pl

Rok założenia: 1994
Studenci ogółem: ok. 8196
– w tym na studiach stacjonarnych: 6 897
– w tym na studiach niestacjonarnych: 1299
Udział kobiet: 70%
Studenci cudzoziemcy: 670
Nauczyciele akademiccy:  676

 

Władze uczelni w kadencji 2016-2020:

  • prof. dr hab. Marek Masnyk – Rektor Uniwersytetu Opolskiego
  • prof. dr hab. Jacek Lipok – Prorektor ds. Nauki
  • dr hab. Rafał Matwiejczuk , prof. UO   - Prorektor ds. Rozwoju i Finansów
  • dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO – Prorektor ds. Kształcenia i Studentów

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt