MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
Biuro Obsługi Studenta/Rekrutacja
tel. 81 749 17 77

www.wsei.lublin.pl

rekrutacja@wsei.lublin.pl

Wyszukiwarka studiow
  • SUPER UCZELNIA
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

Studiuj w strefie INSPIRACJI

WYżSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE JUZ OD 20 LAT CIESZY SIĘ ZNACZNYM PRESTIŻEM I MA MOCNĄ POZYCJĘ NA AKADEMICKIEJ MAPIE POLSKI. WYSOKIE MIEJSCA W RANKINGACH, LICZNE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA, ALE PRZEDE WSZYSTKIM STAŁY ROZWÓJ SPRAWIAJĄ, ŻE STUDENCI I ABSOLWENCI WSEI SĄ DOSKONALE WYKSZTAŁCONYMI, DOBRZE ZARABIAJĄCYMI, ZADOWOLONYMI Z ŻYCIA NAJLEPSZYMI WIZYTÓWKAMI UCZELNI.

WSEI prowadzi studia na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Zarządzanie, Logistyka, Rachunkowość i Finanse, Psychologia, Pedagogika, Transport, Mechanika i budowa maszyn, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Informatyka, Mechatronika i Pielęgniarstwo, po których można uzyskać dyplom licencjata, inżyniera lub magistra.

WSEI na tle innych Uczelni niepublicznych wyróżnia się ilością darmowych miejsc i systemem stypendialnym, dzięki czemu w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie bezpłatnie studiuje ponad 1200 osób, a ta liczba wciąż się zwiększa. WSEI rokrocznie podpisuje kilkadziesiąt umów (łącznie jest ich już prawie 400) z różnymi podmiotami, w tym z największymi firmami w Polsce. Umowy zakładają wielopłaszczyznową współpracę m.in. przy organizowaniu praktyk i staży, realizacji prac dyplomowych czy organizacji i udziale stron w projektach badawczo-rozwojowych, które realizowane są na Uczelni.

WSEI to Uczelnia charakteryzująca się dużą dynamiką zmian i szybkim tempem dostosowywania się do zmieniającego się rynku pracy, co gwarantuje, że studia i umiejętności, które nabywa student stają się kompetencjami przyszłości, na które czekają pracodawcy. Nasi absolwenci są dzisiaj dyrektorami, pedagogami, cenionymi psychologami, informatykami, inżynierami czy pielęgniarkami z bardzo dobrymi opiniami. Pracują w administracjach publicznych i instytucjach związanych z finansami i ekonomią. W razie potrzeby Biuro karier WSEI pomaga studentom i absolwentom wstawianiu pierwszych kroków na rynku pracy. Studia w międzynarodowym gronie sprawiają, że studenci lepiej rozumieją złożoność wielokulturowości i różnorodności światopoglądowe, a program wymiany studenckiej Erasmus+ umożliwia wyjazdy na praktyki i staże zagraniczne przyczyniając się do zdobywania doświadczenia zawodowego i zawierania siatki kontaktów, która pomaga później w znalezieniu dobrze płatnej pracy w międzynarodowych korporacjach.

Liczne certyfikaty i coraz wyższe miejsca w rankingach potwierdzają uznanie dla Uczelni, jako przestrzegającej wysokich standardów edukacyjnych, aktywnie wspierającej swoich studentów i absolwentów w podejmowaniu wyzwań zawodowych, realizacji marzeń i celów zawodowych.

WSEI TO...

  • w WSEI wprowadzono system studiów modułowych, który pozwala zdobyć zawód już podczas studiowania, nabywać różne kompetencje z wielu dziedzin i nawiązać kontakt z pracodawcą już od pierwszych lat nauki.
  • w WSEI przez 10 lat prowadzenia kierunku „Pielęgniarstwo” wykształciło się już ponad 2,5 tysiąca pielęgniarek i pielęgniarzy! W 2019 r. uruchomione zostało dedykowane temu kierunkowi Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej za ponad 3 mln zł.
  • WSEI oferuje 4 bezpłatne kierunki kształcenia na tzw. studiach dualnych gdzie część zajęć odbywa się na Uczelni, a część bezpośrednio u pracodawcy. Studenci spędzą na praktykach zawodowych u pracodawców w okresie 3 lat od 6 do 9 miesięcy. Za czas spędzony u pracodawcy student otrzymuje stypendium. Najlepsi mają szansę na stałe zatrudnienie.
  • WSEI to dziś największa uczelnia niepubliczna we wschodniej Polsce. Na trzech wydziałach: * administracji i nauk społecznych, * nauk o człowieku i * transportu i informatyki uczy się dziś ponad 6,5 tys. studentów.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt