MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
Biuro Obsługi Studenta/Rekrutacja
tel. 81 749 17 77

www.wsei.lublin.pl

rekrutacja@wsei.lublin.pl

Wyszukiwarka studiow
  • SUPER UCZELNIA
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

Odkryj swoje mocne strony z WSEI

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to Uczelnia, która już od 20 lat cieszy się znacznym prestiżem i ma mocną pozycję na akademickiej mapie Polski. Wysokie miejsca w rankingach, liczne nagrody i wyróżnienia, ale przede wszystkim stały rozwój sprawiają, że studenci WSEI są doskonale wykształconymi, dobrze zarabiającymi, zadowolonymi z życia najlepszymi wizytówkami Uczelni.

WSEI prowadzi studia na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Zarządzanie, Logistyka, Rachunkowość i Finanse, Psychologia, Pedagogika, Transport, Mechanika i budowa maszyn, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Informatyka, Mechatronika i Pielęgniarstwo, po których można uzyskać dyplom licencjata, inżyniera lub magistra.

W roku akademickim 202021 w ofercie edukacyjnej Uczelni znajduje się kilkanaście bezpłatnych toków na kierunkach: Administracja studia I stopnia, Finanse i Rachunkowość studia I stopnia, Informatyka i Cyberbezpieczeństwo studia II stopnia, Zarządzanie studia II stopnia, Mechatronika, Transport I i II stopnia, Ekonomia I i II stopnia. Nowością jest kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. 5 letnie studia jednolite będą przygotowywać studentów do pracy w charakterze nauczyciela w szkole na poziomie klas I – III oraz w przedszkolach i szkołach integracyjnych, świetlicach, żłobkach, domach dziecka, poradniach pedagogiczno-psychologicznych itp. Najnowszym kierunkiem w ofercie WSEI jest „Mechatronika”- studia inżynierskie. „Mechatronika” to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu. Ukończenie tego nowoczesnego kierunku technicznego daje bardzo duże możliwości i dobre perspektywy zawodowe. Specjalności na kierunku „Mechatronika” to: „Systemy automatyki i robotyki w mechatronice”, „Systemy mechatroniczne w pojazdach i maszynach”.

W 2020 roku Uczelnia obchodzi Jubileusz 20lecia swojego istnienia. Warto przy tej okazji podkreślić największe osiągnięcia WSEI takie jak 36 tys. absolwentów, ponad 6,5 tys obecnie uczących się studentów (w tym 1200 osób studiuje bezpłatnie), podpisanych ponad 400 umów o współpracy z otoczeniem gospodarczo-biznesowym, Studia dualne, nowe kierunki studiów i specjalności, otwarcie w 2019 roku Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarek za ponad 3 mln złotych czy w 2020 r. Laboratorium Cyberbezpieczeństwa.

Już od 20 lat Uczelnia kształci nowoczesnego absolwenta wyposażonego w niezbędne narzędzia, wiedzę i umiejętności praktyczne, dostosowane do rosnących wymagań pracodawców, równocześnie dbając o jak najwyższą jakość studiów związaną z kadrą akademicką i wdrażaniem nowoczesnych technologii. Od kilku lat wzrasta liczba studentów i kierunków studiów, co potwierdza jakość, wiarygodność i nowatorstwo kształcenia Uczelni. Nasi absolwenci są dzisiaj dyrektorami, pedagogami, cenionymi psychologami, informatykami, inżynierami czy pielęgniarkami z bardzo dobrymi opiniami. Pracują w administracjach publicznych i instytucjach związanych z finansami i ekonomią. Certyfikaty i coraz wyższe miejsca w rankingach potwierdzają uznanie dla Uczelni, jako przestrzegającej wysokich standardów edukacyjnych, aktywnie wspierającej swoich studentów i absolwentów w podejmowaniu wyzwań, realizacji marzeń i celów zawodowych.

Rekrutacja na studia rozpocznie się od 4 maja i potrwa do 31 sierpnia 2020 roku. Równolegle trwa również rekrutacja na studia podyplomowe. W ofercie jest aż 80 programów kształcenia. Szczegółowe informacje i pełna oferta edukacyjna Uczelni znajdują się na stronie wsei.lublin.pl i rekrutacja.wsei.lublin.pl.

WSEI TO...

  • na WSEI wprowadzono system studiów modułowych, który pozwala zdobyć zawód już podczas studiowania, nabywać różne kompetencje z wielu dziedzin i nawiązać kontakt z pracodawcą już od pierwszych lat nauki.
  • w WSEI przez 10 lat prowadzenia kierunku „Pielęgniarstwo” wykształciło się już ponad 2, 5 tysiąca pielęgniarek i pielęgniarzy! W 2019 r. uruchomione zostało dedykowane temu kierunkowi Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej za ponad 3 mln zł.
  • WSEI oferuje 4 bezpłatne kierunki kształcenia na tzw. studiach dualnych gdzie część zajęć odbędzie się na Uczelni, a część bezpośrednio u pracodawcy. Studenci spędzą na praktykach zawodowych u pracodawców w okresie 3 lat od 6 do 9 miesięcy. Za czas spędzony u pracodawcy student otrzyma stypendium. Najlepsi mają szansę na stałe zatrudnienie.
  • WSEI to dziś największa uczelnia niepubliczna we wschodniej Polsce. Na trzech wydziałach: * administracji i nauk społecznych, * nauk o człowieku i * transportu i informatyki uczy się dziś ponad 6, 5 tys. studentów.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt