MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
tel. 81 445 68 85, 81 445 66 45

www.up.lublin.pl

rekrutacja@up.lublin.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie to praktyczne wykształcenie zdobyte w nowoczesnej uczelni, która rozwija dydaktykę oraz prowadzi badania naukowe w trzech kluczowych dla człowieka obszarach:

  • techniki, technologie i organizacja wytwarzania żywności;
  • kształtowanie i ochrona środowiska życia człowieka;
  • zdrowie, zdrowy styl życia.

Tradycje uniwersyteckie sięgają 1944 roku, a wieloletnie doświadczenie łączone jest z ciągłą aktualizacją wiedzy w oparciu o wymagania stawiane przez rynek pracy i zmieniającą się gospodarkę. Studenci kształcą się w ramach 7 wydziałów na 48 kierunkach studiów (w tym na kierunkach unikalnych w skali Polski) i na kilkudziesięciu specjalnościach.
Ponad 74 tysiące absolwentów to najlepsze potwierdzenie wysokich standardów edukacyjnych.

Rok założenia: 1955 (pierwsze trzy wydziały - Rolniczy, Weterynaryjny i Zootechniczny, wchodziły w skład UMCS)

Studenci ogółem: 7330
– w tym na studiach stacjonarnych: 5765
– w tym na studiach II stopnia: 889
Udział kobiet: 66%
Studenci cudzoziemcy: 164

Władze uczelni w kadencji 2016-2020:

  • prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – Rektor
  • prof. dr hab. Zbigniew Grądzki – Prorektor ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej
  • dr hab. Adam Waśko, profesor uczelni – Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni
  • prof. dr hab. Halina Buczkowska – Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt