MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1
tel. 58 554 73 05, 58 554 72 42

www.awfis.gda.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Rok założenia: od 1952 roku – Technikum Wychowania Fizycznego, od 6 sierpnia 1969 roku Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego, od 1981 roku Akademia Wychowania Fizycznego, od 2001 roku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Pełna nazwa – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.

Uczelnia w liczbach:

Liczba studentów ogółem: 2189 - w tym liczba kobiet: 1066
- w tym liczba cudzoziemców: 52 oraz 21 z programu Erasmus
- w tym studenci stacjonarni: 1689
Nauczyciele akademiccy: 185
Uprawnienia habilitacyjne: od 1999 roku
Uprawnienia doktorskie: od 1992 roku na Wydziale Wychowania Fizycznego, od 2015 roku na Wydziale Turystyki i Rekreacji.

Władze Uczelni w kadencji 2016-2020:

  • prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska – Rektor
  • prof. nadzw. dr hab. Władysław Jagiełło – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
  • prof. nadzw. dr hab. Paweł Cięszczyk – Prorektor ds. Studenckich i Sportu
  • prof. nadzw. dr hab. Barbara Duda-Biernacka – Prorektor ds. Jakości Kształcenia i Rozwoju

Informacje dodatkowe


Kandydaci na studia stacjonarne II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne i sport zobowiązani są do wyboru jednego z profilu na etapie rekrutacji:
- profil praktyczny – zwiększony nacisk na realizację elektów kształcenia związanych z praktykami specjalistycznymi i zawodowymi.
- profil ogólnoakademicki – zwiększony nacisk na realizację efektów kształcenia związanych z prowadzeniem badań naukowych.

Uwaga /studia stacjonarne/: każdy z kandydatów zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku na AWFiS. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów. Punkty procentowe z przedmiotów zdawanych w części pisemnej egzaminu dojrzałości będą przeliczane na punkty według zasad podanych przez Uczelnię (zob. http://awf.gda.pl/index.php?id=117)

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt