MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1
tel. 58 554 73 05, 58 554 72 42

www.awfis.gda.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Rok założenia: od 1952 roku – Technikum Wychowania Fizycznego, od 6 sierpnia 1969 roku Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego, od 1981 roku Akademia Wychowania Fizycznego, od 2001 roku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Pełna nazwa – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.

Uczelnia w liczbach:
Liczba studentów ogółem: 2189 - w tym liczba kobiet: 1066
- w tym liczba cudzoziemców: 52 oraz 21 z programu Erasmus
- w tym studenci stacjonarni: 1689
Nauczyciele akademiccy: 185
Uprawnienia habilitacyjne: od 1999 roku
Uprawnienia doktorskie: od 1992 roku na Wydziale Wychowania Fizycznego, od 2015 roku na Wydziale Turystyki i Rekreacji.

Władze Uczelni w kadencji 2020-2024:

Informacje dodatkowe

 

Uwaga /studia stacjonarne/: każdy z kandydatów zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku na AWFiS. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów. Punkty procentowe z przedmiotów zdawanych w części pisemnej egzaminu dojrzałości będą przeliczane na punkty według zasad podanych przez Uczelnię (zob. http://awf.gda.pl/index.php?id=117)

Uwaga:

- kandydaci na kierunki Wychowanie Fizyczne i Sport I stopnia, posiadający aktualną

klasę mistrzowską międzynarodową lub klasę mistrzowską krajową oraz klasę pierwszą w dyscyplinach olimpijskich, są zwolnieni z egzaminu ze sprawności fizycznej i dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego; zwolnienie kandydata z egzaminu ze sprawności fizycznej będzie równoznaczne z przyznaniem najwyższej wartości punktowej.

- w zespołowych grach sportowych zamiast dotychczasowych klas sportowych przyjmuje

się następujące kryteria kwalifikacyjne: a) aktualny udział w reprezentacji Polski, kadrze juniorów i seniorów, kadrze olimpijskiej (A, B) lub kadrze narodowej równa się klasie mistrzowskiej; b) aktualny udział w rozrywkach ekstraligi/superligi; c) medaliści młodzieżowych rozgrywek o Mistrzostwo Polski w kategorii junior/młodzieżowiec.

Uwaga: podane specjalizacje/specjalności dotyczą roku akademickiego 2020-2021.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt