MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Morski w Gdyni

81-225 Gdynia, ul. Morska 81-87
fax 58 620 67 01

www.umg.edu.pl

promocja@umg.edu.pl

 • Opis
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

O uczelni

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) to największa państwowa uczelnia morska w Polsce
i jedna z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim i doktorskim. Uczelnia prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej. Ponadto umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych i specjalistycznych. Oferta kierunków i specjalności jest bogata i odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy, a niewątpliwą zaletą Uczelni jest to, że kształci na wydziałach, kierunkach i specjalnościach zarówno morskich, jak i lądowych.

Uczelnia w liczbach

Rok założenia: 1920
Liczba studentów ogółem: 4359
- w tym liczba kobiet: 1364
- w tym liczba cudzoziemców: 69
- w tym studenci stacjonarni: 3195

Nauczyciele akademiccy: 311
Uprawnienia habilitacyjne: 3
Uprawnienia doktorskie: 7

Władze Uczelni w kadencji 2016-2020:

 • prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski – rektor
 • dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. UMG – prorektor ds. kształcenia
 • dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. UMG – prorektor ds. nauki
 • dr hab. inż. kpt.ż.w. Henryk Śniegocki, prof. UMG – prorektor ds. morskich

Informacje dodatkowe

Ogólne zasady przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:    

 • wynik pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym;
 • wynik pisemnego egzaminu maturalnego z wybranego przez kandydata przedmiotu spośród matematyki, fizyki z astronomią, chemii, geografii, biologii lub informatyki zdawanego na poziomie rozszerzonym;
 • wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (angielski lub niemiecki lub francuski lub rosyjski lub włoski lub hiszpański) na poziomie podstawowym;
 • wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (angielski lub niemiecki lub francuski lub rosyjski lub włoski lub hiszpański) na poziomie rozszerzonym.

Uwaga: 

 • Kandydaci na specjalności niebędące specjalnościami morskimi nie składają żadnych zaświadczeń o stanie zdrowia.
 • Kandydaci na specjalność morską na Wydziale Nawigacyjnym dostarczają ważne morskie świadectwo zdrowia przy składaniu dokumentów.
 • Morskie świadectwo zdrowia nie jest wymagane przy składaniu dokumentów
  od kandydatów na specjalności morskie na Wydział Mechaniczny i Elektryczny. Świadectwo to będzie wymagane w trakcie studiów przed rozpoczęciem pierwszej praktyki morskiej.
 • Osoby przyjęte na I rok studiów na kierunek Towaroznawstwo składają kserokopię ważnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych (oryginał do wglądu) lub oryginał ważnego orzeczenia lekarskiego do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 • Koszty badań lekarskich, uzyskanie książeczki zdrowia i orzeczenia dla celów sanitarno-epidemiologicznych pokrywają kandydaci.

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt