MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54
fax 22 833 07 24

Punkty Rekrutacyjne:

  • Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa dla strażaków w służbie kandydackiej, studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa dla strażaków w służbie stałej

ul. Słowackiego 52/54, obiekt 01, I piętro, pok. 216a, tel. 22 561 79 92, tel. kom. +48 693 001 298

  • Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa (z wyłączeniem studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa dla strażaków w służbie kandydackiej  i studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa dla strażaków w służbie stałej)

wejście od ul. Siemiradzkiego 2, obiekt 02, pok. 317b, tel. 22 561 76 11

www.sgsp.edu.pl

sgsp@sgsp.edu.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) jest publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą i wychowującą funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i innych służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności. SGSP jest jednocześnie jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej.

SGSP jest uczelnią akademicką. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Kierunki studiów

W SGSP prowadzone są dwa kierunki studiów: inżynieria bezpieczeństwa (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka) oraz bezpieczeństwo wewnętrzne (dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie).

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa przygotowują wysoko wykwalifikowaną oficerską i cywilną kadrę do wykonywania zadań wynikających z funkcjonowania szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej, w tym w szczególności ratownictwa, których głównym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń, a także do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów i procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem powszechnym, ochroną ludności i zarządzania w sytuacjach kryzysowych, w tym ryzykiem w każdej jednostce administracyjnej i przedsiębiorstwie.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowują do wykonywania zadań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, realizowanych przez organy państwowe i samorządowe, a także podmioty gospodarcze i instytucje pozarządowe zgodnie z ich statutowymi obowiązkami w tym zakresie. Zdobyta wiedza pozwala absolwentowi kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na rozumienie mechanizmów kształtujących bezpieczeństwo państwa w wymiarze wewnętrznym, a także wielokierunkowe zastosowanie problematyki nauk o bezpieczeństwie do praktycznych zagadnień związanych z ochroną infrastruktury krytycznej, ochroną ludności i zarządzaniem bezpieczeństwem.

Informacje szczegółowe: www.sgsp.edu.pl/rekrutacja

Informacje dodatkowe

Informacje szczegółowe: www.sgsp.edu.pl/rekrutacja 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt