MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

01-629 Warszawa, ul. Słowackiego 52/54
fax 22 833 07 24

Punkty Rekrutacyjne:
- studia I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej, studia niestacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie stałej
ul. Słowackiego 52/54, obiekt 01, pok. 216a, I piętro, tel. 22 561 79 92
studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa (oprócz studiów niestacjonarnych I stopnia dla strażaków w służbie stałej)
obiekt 02, pok. 317b (wejście od ul. Siemiradzkiego 2), tel. 22 56 17 611

www.sgsp.edu.pl

sgsp@sgsp.edu.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) jest publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą i wychowującą strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy innych służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności. SGSP jest jednocześnie jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej.

SGSP jest uczelnią akademicką. Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Kierunki kształcenia

W SGSP prowadzone są dwa kierunki kształcenia: inżynieria bezpieczeństwa (dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka) oraz bezpieczeństwo wewnętrzne (dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie).

Studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa przygotowują wysoko wykwalifikowaną oficerską i cywilną kadrę do wykonywania zadań wynikających z funkcjonowania szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej, w tym w szczególności ratownictwa, których głównym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska przed skutkami pożarów, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń, a także do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów i procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem powszechnym, ochroną ludności i zarządzania w sytuacjach kryzysowych, w tym ryzykiem w każdej jednostce administracyjnej i każdym przedsiębiorstwie.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne przygotowują do wykonywania zadań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, realizowanych przez organy państwowe i samorządowe, a także podmioty gospodarcze i instytucje pozarządowe zgodnie z ich statutowymi obowiązkami w tym zakresie. Zdobyta wiedza pozwala absolwentowi kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na rozumienie mechanizmów kształtujących bezpieczeństwo państwa w wymiarze wewnętrznym, a także wielokierunkową eksplorację właściwej problematyki z perspektywy nauk o bezpieczeństwie, nauk ekonomicznych oraz nauk prawnych.

Informacje dodatkowe

Informacje szczegółowe: www.sgsp.edu.pl/rekrutacja 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt