MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12
tel. 22 825 80 34/35

www.wseiz.pl

rektorat@wseiz.pl

Wyszukiwarka studiow
  • SUPER UCZELNIA
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

WSEiZ... dobry wybór, bo Twój!

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelni techniczno-artystycznych w Polsce. Mamy ponad dwudziestoletnie doświadczenie w kształceniu inżynierów. Wiemy jak tworzyć profesjonalne programy studiów, od lat współpracujemy z pracodawcami, uczymy krytycznego myślenia, analizy, syntezy i komunikacji – u Nas jakość wynika z doświadczenia!

Edukacja w WSEiZ opiera się nie tylko na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, ale na profesjonalnym przygotowaniu do wykonywania przy-szłego zawodu, co wynika z umiejętności praktycznych kadry, wpływu pracodawców na profile kształcenia, nowoczesnych programów nauczania i jakości kształcenia zgodnej ze standardami europejskimi. Studenci mają możliwość zdobycia tytułu: inżyniera, inżyniera architekta, licencjata, a także na czterech kierunkach studiów – magistra inżyniera, lub magistra.

W WSEiZ prowadzimy 11 kierunków studiów: Architektura (I° i II°), Architektura Krajobrazu (I°), Architektura Wnętrz (I° i II°), Budownictwo (I°), Wzornictwo (I°), Ochrona Środowiska (I° i II°), Zdrowie Publiczne (I°), Zarządzanie (I°) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (I° i II°), Mechanika i Budowa Maszyn (I°). W roku akademickim 2019/2020 uruchomiliśmy kierunek Informatyka (I°), na którym czesne dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej nawet w 80%!

Nasz Wydział Architektury – jako jedyny na uczelni niepublicznej w Warszawie i jeden z kilku w Polsce – decyzją MNiSW uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku Architektura. Absolwenci kończą więc studia z tytułem magistra inżyniera architekta, niezbędnym do zdobycia pełnych uprawnień architektonicznych nie tylko w Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej! Wydział Architektury WSEiZ otrzymał również pozytywną ocenę instytucjonalną jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej! Ponadto wszystkie kierunki studiów w WSEiZ, akredytowane przez PKA zostały ocenione pozytywnie.

W WSEiZ dysponujemy własną, usytuowaną w centrum Warszawy bazą dydaktyczno-administracyjną, w której znajdują się profesjonalnie wyposażone, specjalistyczne pracownie i laboratoria. W nowocześnie zaadaptowanym budynku przy ul. Olszewskiej 12 znajduje się siedziba Uczelni wraz z administracją, która razem z mieszczącym się w pobliżu kompleksem budynków przy ul. Rejtana 16 tworzy centrum dydaktyczno-administracyjne WSEiZ. Część zajęć praktycznych odbywa się również w Terenowej Stacji Ochrony Przyrody i Krajobrazu, zlokalizowanej na obrzeżach Kampinoskiego Parku Narodowego.

W WSEiZ stawiamy nie tylko na wiedzę, ale kreujemy zorientowanych na rozwój przedsiębiorczych, kompetentnych ludzi z pasją!

CZY WIESZ, ŻE...

  • Wg danych MNiSW (pozyskanych z systemu monitoringu losów zawodowych absolwentów szkół wyższych) absolwenci WSEiZ pierwszą pracę znajdują w ciągu miesiąca, a średnia ich zarobków jest znacznie większa niż absolwentów wielu uznanych uczelni.
  • W WSEiZ działają Rady Pracodawców, które doradzają nam jak najlepiej przygotować studentów do pracy zawodowej.
  • Biuro Karier WSEiZ i Punkt Informacji Biznesowej Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości pomagają studentom i absolwentom w znalezieniu pracy oraz w założeniu własnej działalności gospodarczej, a także organizuje szkolenia i warsztaty podnoszące umiejętności radzenia sobie na rynku pracy.
  • W Atrium budynku Uczelni przy ul. Rejtana 16. mieści się Galeria WSEiZ, w której odbywają się wystaw prac zaproszonych artystów, wykładowców, absolwentów i studentów, do oglądania których serdecznie ZAPRASZAMY.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt