MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie (d. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

01-043 Warszawa, ul. Okopowa 59
Biuro Rekrutacji:
tel. 22 624 41 42

www.vizja.pl

rekrutacja@vizja.pl

Wyszukiwarka studiow
  • SUPER UCZELNIA
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

Nowy wymiar edukacji

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie jest niepubliczną uczelnią z 20-letnią tradycją. Od początku istnienia Akademii przyświeca idea pomagania studentom w rozwoju, samorealizacji oraz kreowaniu ich kariery zawodowej.

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie prowadzi kształcenie na studiach I i II stopnia, oraz jednolitych magisterskich na kierunkach: administracja, finanse i rachunkowość, informatyka, politologia, psychologia, prawo oraz zarządzanie. Uczelnia posiada również uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie prawo oraz w dyscyplinie psychologia.

Kadrę dydaktyczną Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie tworzą wybitni specjaliści i autorytety w dziedzinach prawa, administracji, psychologii, zarządzania czy finansów. Do ich grona należą m. in.: Sędziowie Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, członkowie Krajowej Rady Sądowniczej oraz eksperci innych sektorów gospodarki i biznesu.

Od lipca 2019 roku siedziba uczelni znajduje się w nowoczesnym kampusie edukacyjnym na pograniczu Woli i Śródmieścia przy ulicy Okopowej 59. Są to nie tylko nowoczesne i przestronne wnętrza, a także imponująca infrastruktura. Do dyspozycji studentów oddane zostały nowoczesne sale sportowe (pełnowymiarowa hala sportowa ze ścianką wspinaczkową, sala fitness, sala jogi, sala taneczna), a zdobytą wiedzę teoretyczną studenci poszerzać mogą poprzez zajęcia praktyczne realizowane w salach specjalistycznych (sali symulacji procesów sądowych, sali wystąpień publicznych i konferencji prasowych, sali symulacji giełdowych). Dodatkowo w kampusie znajdują się wyspecjalizowane laboratoria EEG, biologiczne czy informatyczne. Do dyspozycji wszystkich gości kampusu pozostają pokoje matki z dzieckiem oraz strefa gastronomiczna.

Uczelnia zaangażowana jest w liczne projekty rozwojowe oraz naukowo-badawcze, pozyskując środki z Funduszy Europejskich. To właśnie dzięki tym środkom sprawnie przebiega proces informatyzacji uczelni, możliwe było stworzenie specjalistycznych sal czy realizacja działań pomagających zniwelować bariery dla osób z niepełnosprawnościami.

Akademickie Biuro Karier, Welcome Office czy Akademicka Sieć Mieszkaniowa zapewniają wsparcie wielu studentom – zarówno tym, którzy poszukują pracy lub praktyk, jak i tym, którzy potrzebują pomocy w odnalezieniu się podczas pierwszych dni na uczelni. Dysponując funduszem stypendialnym uczelnia pomaga najzdolniejszym oraz najbardziej potrzebującym studentom.

Międzynarodowe środowisko to jeden z ważniejszych atutów AEH. Każdego dnia na korytarzach uczelni spotkać można studentów z blisko 60 różnych państw świata, kształcenie odbywa się w języku polskim lub angielskim, regularnie organizowane są międzynarodowe wydarzenia, podczas których studenci mogą poznać kulturę i zwyczaje innych krajów. –

Z myślą o studentach i ich przyszłych karierach zawodowych uruchamiane są nowe i rozwojowe kierunki studiów, które pozwalają absolwentom uczelni pewnym krokiem wejść na ścieżkę profesjonalnej kariery. Liczne działania analityczne oraz współpraca z ekspertami i pracodawcami sprawiła, że uczelnia uruchomiła m.in. takie ścieżki specjalizacyjne jak Neuromarketing czy Społeczeństwo Smart City.

Czy wiesz, że

  • AEH zajęło 6. miejsce w 21. Rankingu Uczelni Niepublicznych Perspektywy 2020 oraz 1. miejsce według kryterium nasycenia kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach i 4. miejsce w rankingu Perspektywy 2020 w kategorii „Umiędzynarodowienie”
  • AEH może pochwalić się 5. miejscem w IX Rankingu Wydziałów Prawa Rzeczpospolita
  • 1. miejsce wśród polskich prywatnych uczelni ekonomicznych w Rankingu Tygodnika „Polityka” zdobyła Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
  • Uczelnia znajduje się w gronie Principles for Responsible Management Education – największej organizacji łączącej ONZ z instytucjami szkolnictwa wyższego, kształcącymi na kierunku Zarządzanie
  • Polska Komisja Akredytacyjna wyróżniła kierunek Finanse i Rachunkowość prowadzony przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie, a kierunki Zarządzanie oraz Administracja otrzymały od niej ocenę pozytywną.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt