MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Akademia Pedagogiki Specjalnej
im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40
tel. 22 589 36 00, fax 22 658 11 18
Rekrutacja:
tel. 22 589 36 78

Adresy rekrutacyjne:
https://rekrutacja.aps.edu.pl
www.aps.edu.pl/rekrutacja
www.aps.edu.pl
e-mail: aps@aps.edu.pl
e-mail: rekrutacja@aps.edu.pl

www.aps.edu.pl

aps@aps.edu.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jest publiczną uczelnią pedagogiczną o najdłuższej w Polsce, bo blisko 100-letniej tradycji.
Atuty Uczelni – to przede wszystkim pełne uznanie ze strony Państwowej Komisji Akredytacyjnej, wysoko kwalifikowana kadra, zróżnicowana oferta dydaktyczna i coraz lepsze warunki studiowania (nowe budynki i bardzo dobre wyposażenie informatyczne).
APS daje szansę na zdobycie zawodów cieszących się wysokim prestiżem i dużym zapotrzebowaniem społecznym na rynku pracy, m.in.: nauczyciela-wychowawcy, wychowawcy przedszkolnego, nauczyciela nauczania początkowego, nauczyciela plastyki, nauczyciela informatyki, pedagoga specjalnego, terapeuty pedagogicznego, logopedy, pracownika socjalnego, socjologa, psychologa, doradcy zawodowego.
Studia, realizowane zgodnie z wymaganiami europejskimi, prowadzone są w trybie 3-letnich studiów pierwszego stopnia (licencjackich) i 2-letnich studiów drugiego stopnia (magisterskich) oraz 5-letnich jednolitych studiów magisterskich. Wzbogaceniem oferty dydaktycznej APS są także możliwości realizowania części studiów zagranicą w ramach programu Erasmus+ w: Norwegii, Szwecji, Niemczech, Belgii, Danii, Anglii, Portugalii, Włoszech a także Turcji. Organizowane są także wyjazdy na staże naukowo-opiekuńcze w ramach współpracy z National Louis University w Chicago, USA.

Uczelnia w liczbach
Rok założenia: 1922
Studenci ogółem: 4758
– w tym na studiach stacjonarnych: 2817
– w tym na studiach I stopnia i jednolitych mgr: 3074
– w tym na studiach II stopnia: 1684
Udział kobiet ogółem: 92,64%
Studenci cudzoziemcy ogółem: 35

Władze Uczelni w kadencji 2020-2024:

  • dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS – rektor
  • dr hab. Barbara Pasamonik, prof. APS – prorektor ds. kształcenia
  • dr hab. Jarosław Rola, prof. APS – prorektor ds. nauki

Informacje dodatkowe

uwaga: szczegółowe informacje o specjalnościach na rok akademicki 2021/2022 będą dostępne bezpośrednio na stronie Uczelni - www.aps.edu.pl

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt