MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Łódzki

90-136 Łódź, ul. Narutowicza 68
tel. 42 635 40 00
fax 42 665 57 71, 42 635 40 43

www.uni.lodz.pl

Wyszukiwarka studiow
  • O nas
  • Super Wydział
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

PRZYSZŁOŚĆ!

Uniwersytet Łódzki to 12 wydziałów oraz w Filia w Tomaszowie Mazowieckim, 80 kierunków i 167 specjalności w zakresie nauk humanistycznych, ekonomicznych, przyrodniczych, społecznych i ścisłych. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią państwową, która została powołana do życia 24 maja 1945 roku. Obecnie nasz uniwersytet jest jedną z największych polskich uczelni. Studiuje tu 40 tysięcy młodych ludzi. Na Uniwersytecie Łódzkim pracuje niemal 4 tysiące osób, w tym prawie 2,5 tysiąca nauczycieli akademickich.

UŁ kształci na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, studiach doktoranckich i podyplomowych oraz na kierunkach prowadzonych w całości w językach obcych lub kończących się podwójnymi dyplomami.

Prowadzimy prestiżowe Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze i Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne. Większość kierunków studiów posiada Certyfikat Jakości Kształcenia przyznawany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną oraz pozytywne opinie Państwowej

Komisji Akredytacyjnej. Uniwersytet Łódzki obecny jest w takich światowych rankingach jak QS World University Ranking czy Webometrix.

Studiowanie na Uniwersytecie Łódzkim to także możliwość wyjazdu na studia w ramach programu Erasmus+ do ponad 300 uczelni partnerskich UŁ w 28 krajach UE, Turcji, Liechtensteinu, Islandii, Norwegii. Uczelnia odgrywa także znaczącą rolę w życiu miasta, kraju i regionu. Spośród jej absolwentów wywodzą się osoby, piastujące najważniejsze urzędy w kraju, biznesmeni, artyści, ludzie nauki i pracownicy wiodących instytucji.

Na UŁ działa ponad 150 kół naukowych, w których studenci poszerzają swoją wiedzę i zdobywają nowe doświadczenia, uczestniczą w projektach naukowych, konferencjach, organizują wydarzenia i rozwijają swoje pasje.

Osiedle akademickie „Lumumbowo” dysponuje kilkoma tysiącami miejsc w 10 wyremontowanych domach studenckich oraz w hotelu asystenckim. Położone jest w pobliżu kampusu UŁ, znakomicie skomunikowanego z centrum Łodzi.

Biblioteka UŁ to najbogatsze w województwie łódzkim zbiory, które liczą 2 240 000 wol. Czytelnicy mogą samodzielnie korzystać z księgozbioru w tzw. „wolnym dostępie”. Czytelnicy mają dostęp do katalogów, Biblioteki Cyfrowej UŁ, Repozytorium UŁ oraz baz i serwisów elektronicznych książek i czasopism polskich i zagranicznych (więcej: lib.uni.lodz.pl)

Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu to nowoczesny obiekt w skład którego wchodzą: pływalnia, siłownia, sala sportowa oraz sala do ćwiczeń aerobowych (więcej: sport.uni. lodz.pl).

Czy wiesz, że...

  • UŁ to także ośrodek życia kulturalnego, otwarty na sztukę i pozanaukową aktywność. Patronuje konkursom, bierze udział w festiwalach, współuczestniczy w życiu miasta. Nasi studenci mogą korzystać ze specjalnej zniżkowej oferty kulturalnej przygotowanej na portalu kultura.uni.lodz.pl
  • Studencki miesięcznik „Dlaczego” ogłosił plebiscyt na 100 najlepszych akademików w kraju. W pierwszej dziesiątce tego rankingu znalazły się aż dwa Domy Studenckie Uniwersytetu Łódzkiego: X DS „Olimp” i II DS „Balbina”. (więcej: cos.uni.lodz.pl)
  • Jeżeli chcielibyście z klasą odwiedzić UŁ w ramach akcji Uniwersytet Zawsze Otwarty zapraszamy na stronę uzo. uni. lodz. pl. W dogodnym dla Waszej szkoły terminie zorganizujemy wycieczkę po obiektach należących do UŁ: campusie, nowoczesnych salach wykładowych; przygotujemy prezentację, doświadczenia, pokazy czy też wykład z uzgodnionej wcześniej tematyki oraz udzielimy wszelkich potrzebnych informacji związanych z edukacyjną działalnością UŁ. Zapraszamy!
  • Akademickie Biuro Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego organizuje różnorodne inicjatywy dla studentów ułatwiające im podjęcie aktywności zawodowej, pomoc przy znalezieniu pracy, a także wparcie i promowanie absolwentów Uczelni na rynku pracy. Aby ułatwić studentom i absolwentom przejście z okresu nauki do etapu poszukiwania pracy, Akademickie Biuro Karier Zawodowych pozostaje w stałej współpracy z firmami różnych branż (więcej: biurokarier. uni.lodz.pl).

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt