MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

61-808 Poznań, ul. Święty Marcin 87
tel. 61 856 89 44, fax 61 853 66 76

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki, tel. 61 856 89 32
Wydział Instrumentalny, tel. 61 856 89 33
Wydział Wokalno-Aktorski, tel. 61 856 89 34
Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej, tel. 61 856 89 32
Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa, tel. 61 856 89 33

www.amuz.edu.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Powstała w 1920 r. jako Państwowa Akademia i Szkoła Muzyczna, a po 2 latach zmieniła nazwę na Państwowe Konserwatorium Muzyczne. Po wojnie wznowiła działalność jako Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna. Od 1981 r. nosi obecną nazwę.
Uczelnia ma wielu wybitnych absolwentów, wiodącą wiolinistykę, wysoko cenioną chóralistykę oraz unikatową w kraju specjalność: lutnictwo.
Studia na wszystkich wydziałach trwają 3 lata - studia I stopnia (wyjątek: Wydział Wokalno-Aktorski 4 lata), 2 lata - studia II stopnia.

Uczelnia w liczbach

Rok założenia: 1920
Liczba studentów ogółem – 703
- w tym liczba kobiet – 384
- w tym liczba cudzoziemców – 31
- w tym studenci stacjonarni – 703
Nauczyciele akademiccy: 261

Uprawnienia habilitacyjne: 3
Wydział Instrumentalny – w dyscyplinie: instrumentalistyka
Wydział Wokalno-Aktorski – w dyscyplinie: wokalistyka
Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa – w dyscyplinie: instrumentalistyka

Uprawnienia doktorskie: 5
Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki – w dyscyplinie: kompozycja i teoria muzyki
Wydział Instrumentalny – w dyscyplinie: instrumentalistyka
Wydział Wokalno-Aktorski – w dyscyplinie: wokalistyka
Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej – w dyscyplinie: dyrygentura
Wydział Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa – w dyscyplinie: instrumentalistyka

Władze uczelni w kadencji 2016-2020:

  • prof. AM dr hab. Halina Lorkowska - rektor
  • prof. dr hab. Janusz Stalmierski - prorektor ds. artystycznych, naukowych i kontaktów międzynarodowych
  • prof. dr hab. Krzysztof Przybyłowicz - prorektor ds. studenckich i dydaktyki

Informacje dodatkowe

Ogólne zasady rekrutacji na studia I stopnia:
– 5% punktów - wynik egzaminu maturalnego z części ustnej z języka polskiego (starą maturę też honoruje)
– 95% punktów - wynik egzaminów wstępnych, na prowadzenie których Uczelnia uzyskała zgodę
– wszystkich kandydatów obowiązuje egzamin z kształcenia słuchu lub badanie predyspozycji słuchowych (publicystyka muzyczna, kompozycja elektroakustyczna)

Ogólne zasady rekrutacji na studia II stopnia:
– wynik egzaminów wstępnych, na prowadzenie których Uczelnia uzyskała zgodę
– wszystkich kandydatów obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna związana z wybranym kierunkiem studiów

 

Kierunki i specjalności aktualne na rok akademicki 2019/2020

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt