MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

50-043 Wrocław, pl. Jana Pawła II nr 2
tel. 71 310 05 00, 71 355 55 43
fax 71 355 28 49

I Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
tel. 71 310 05 14
e-mail: dziekanat.wkdtmim@amuz.wroc.pl
II Wydział Instrumentalny
tel. 71 310 05 13, 71 310 05 16
e-mail: dziekanat.wi@amuz.wroc.pl
III Wydział Wokalny
tel. 71 310 05 15
e-mail: dziekanat.ww@amuz.wroc.pl
IV Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej
tel. 71 310 05 12
e-mail: dziekanat.wemcimk@amuz.wroc.pl

www.amuz.wroc.pl

studia@amuz.wroc.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego zajmuje w środowisku akademickim i artystycznym stolicy Dolnego Śląska znaczące miejsce. Jest jedyną w całym regionie Uczelnią kształcącą profesjonalnych artystów muzyków, którzy – podejmując pracę w orkiestrach, zespołach chóralnych i kameralnych, prowadząc niezliczone zespoły w ruchu amatorskim, kształcąc dzieci i młodzież w szkołach muzycznych i ogólnokształcących, prowadząc badania nad różnymi aspektami wykonawstwa i twórczości muzycznej, tworząc nowe dzieła muzyczne czy też oddziałując terapeutycznie poprzez muzykę (muzykoterapia) – dbają o to, by muzyka zajmowała należne jej miejsce w naszym życiu.

Uczelnia powstała w listopadzie 1948 roku. Została powołana staraniami działaczy Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego jako Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna. W 1981 r. przekształcono ją w Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego. Uczelnia jest ważnym ośrodkiem dydaktycznym i naukowym, organizatorem międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych i festiwali,  a także kursów teoretycznych i wykonawczych. Na co dzień współpracuje z instytucjami i ośrodkami kultury, placówkami oświatowymi oraz uczelniami wyższymi, nie rzadko uświetniając uroczystości środowiska akademickiego artystycznymi wykonaniami studentów i pedagogów.

Uczelnia we Wrocławiu prowadzi wymianę zagraniczną studentów i pedagogów w ramach programów Erasmus/Socrates i Ceepus, a także realizuje programy studiów w języku angielskim na kierunkach: instrumentalistyka i wokalistyka w ramach ENGLISH DIVISION. Oferta anglojęzyczna adresowana w szczególności do studentów cudzoziemców pragnących podjąć studia we wrocławskiej Akademii Muzycznej bez zmagania się z barierą językową, jak również polskich studentów, którzy planują studia za granicą lub chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie fachowej terminologii anglojęzycznej umożliwiającej szeroki dostęp do literatury i innych źródeł w tym języku. Kształcenie w języku angielskim w ramach English Division przewidziane jest na przedmiotach kierunkowych i w ramach general courses (treści podstawowych). English Division funkcjonuje na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w formie niestacjonarnej (płatnej).

Akademia Muzyczna we Wrocławiu organizuje rocznie ponad 500 imprez artystycznych i naukowych przy współpracy wrocławskich instytucji kultury oraz innych uczelni. Wśród nich znajdują się koncerty symfoniczne, kameralne, koncerty klas instrumentalnych i wokalnych, koncerty chóralne, koncerty jazzowe, spektakle operowe oraz inne spektakle sceniczne, koncerty prezentujące dorobek kompozytorów związanych z uczelnią, a także audycje umuzykalniające dla dzieci.

Uczelnia w liczbach:

Rok założenia: 1948
Studenci ogółem [I, II stopnia] (stan na: 30.11.2017 r.): 586
– w tym na studiach stacjonarnych (stan na: 30.11.2017 r.): 559
Udział kobiet (stan na: 30.11.2017 r.): 321 – w tym na studiach stacjonarnych: 307
Studenci cudzoziemcy (stan na: 30.11.2017 r.) – 23 w tym 9 kobiet
Nauczyciele akademiccy: (stan na: 30.11.2017 r.) – 177
Uprawnienia habilitacyjne: 3 (kompozycja i teoria muzyki, instrumentalistyka, wokalistyka)
Uprawnienia doktorskie: 4 (kompozycja i teoria muzyki, instrumentalistyka, wokalistyka, dyrygentura)

Nowoczesna sala koncertowa: 300 miejsc
Ostatnie inwestycje związane z rozbudową Kampusu Uczelni: ponad 52 mln złotych (z czego ponad 33,5 mln z UE)

Władze uczelni w kadencji 2016-2020:

  • prof. Grzegorz Kurzyński - rektor
  • prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa - prorektor ds. studenckich i dydaktyki
  • prof. dr hab. Piotr Zaleski - prorektor ds. artystycznych i naukowych

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt