MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24
Dział Kształcenia:
tel./fax 12 628 20 57,
tel. 12 632 86 44 – Rekrutacja

www.rekrutacja.pk.edu.pl

Wyszukiwarka studiow
  • SUPER WYDZIAŁ
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej

al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków
tel. 12 628 36 01
e-mail: m-0@mech.pk.edu.pl
www.mech.pk.edu.pl

Mechanika niejedno ma imię

Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej kształci inżynierów pożądanych na rynku pracy. Wiele kierunków zapewnia stuprocentową pewność znalezienia pracy zaraz po studiach, a części przyszłych absolwentów pozwala na podjęcie pracy już w trakcie nauki.

Wydział Mechaniczny to jeden z największych wydziałów na Politechnice Krakowskiej i w Polsce. Działalność dydaktyczna i naukowa realizowana jest w ​11 jednostkach, a​ Wydział kształci na 10 kierunkach: ​automatyka i robotyka, informatyka stosowana, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria medyczna, inżynieria produkcji, inżynieria wzornictwa przemysłowego, mechanika i budowa maszyn, inżynieria środków transportu, pojazdy samochodowe, systemy i urządzenia przemysłowe. To studia stacjonarne I i II stopnia, których program jest dopasowany do wymogów rynku pracy. Dynamiczne zmiany w przemyśle i biznesie, nowe wyzwania gospodarcze sprawiają, że zachodzi konieczność ciągłego zdobywania nowej wiedzy. Wydział Mechaniczny PK dostosowuje nowe kierunki kształcenia do prognoz edukacyjnych i zmian na rynku pracy, a także oferuje system studiów podyplomowych w ramach kształcenia ustawicznego. PK stawia na kreatywność, utrwalanie nawyków samodzielnego zdobywania wiedzy i wykształcenie umiejętności pracy w zespołach. Czynniki te są warunkami sukcesu absolwentów, którzy śmiało podejmują wyzwania wymagającego rynku pracy. PK rozwija również ofertę kształcenia na odległość i poszerza możliwości wyboru własnej drogi kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów. Posiada też nowoczesne laboratoria z unikatową aparaturą i nowoczesnymi stanowiskami symulacyjnymi na przykład skonstruowane przez naukowców i specjalistów PK symulatory samolotu bojowego F16 oraz tramwaju Bombardier.

Studenci zdobywają wiedzę od wysoko wykwalifikowanej kadry, ale także na podstawie najnowszych wyników badań naukowych. Czas studiów to aktywny udział studentów w prowadzeniu badań naukowych i współpracy z przemysłem. Warto podkreślić długoletnią współpracę z Instytutem Fizyki Jądrowej w Krakowie oraz z Laboratorium Badań Cząstek Elementarnych (CERN) w Genewie, gdzie studenci mogą odbyć staż. Ponadto studenci mogą uczestniczyć w zagranicznych wyjazdach edukacyjnych w ramach programu ERASMUS+.

Wydział współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami w Europie, Azji, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych.

Aktywność naukowa wydziału to nie tylko tradycyjna mechanika, ale również badania biopaliw, nowoczesnych materiałów, rozwój metod wzorcowania i pomiarów elementów maszyn, zrównoważone projektowanie i diagnostyka urządzeń, informatyzacja, automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych oraz technologie energii odnawialnej.

Absolwenci Wydziału Mechanicznego pracują między innymi dla: ​Astor, Maspex, Comarch, ABB, Scanmed, Diagnostyka, Siemens, BASF, Michelin, PGNiG, ORLEN, LOTOS.

CZY WIESZ, ŻE...

  • Celem strategicznym Wydziału Mechanicznego PK jest dopasowanie obecnych i dostosowanie nowych kierunków kształcenia do prognoz edukacyjnych i zmian na rynku pracy.
  • Inżynieria biomedyczna i inżynieria medyczna to kierunek, obecny na Wydziale Mechanicznym PK już od 25 lat.
  • Inżynieria Pojazdów Szynowych to innowacyjna specjalność realizowana w ramach studiów dualnych z partnerami przemysłowymi (m. in. NEWAG, KNORR-BREMSE).
  • Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego to studia dla przyszłych inżynierów z artystyczną fantazją a realizowane są we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie.
  • 100% absolwentów Inżynierii Produkcji znajduje dobrze płatną i stabilną pracę.
  • 85% osób, które wybierają Inżynierię Środków Transportu, znajduje pracę jeszcze podczas studiów.
  • Wydział Mechaniczny posiada kategorię naukową A oraz dwa akredytowane w Polskim Centrum Akredytacji laboratoria badawcze.

Motto Wydziału Mechaniki Politechniki Krakowskiej to:

UCZYMY DZIAŁAĆ Z PASJĄ.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt