MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2
tel. 12 662 60 14
fax 12 637 22 43

www.up.krakow.pl

info@up.krakow.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

TALENT – NAUKA – INNOWACJE

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to najstarsza uczelnia pedagogiczna w Polsce, która swoje ponad 70-letnie tradycje i doświadczenie łączy z nowoczesnością i innowacyjnością. Misją uczelni jest zapewnienie najwyższego poziomu kształcenia i najlepsze przygotowanie studentów do przyszłej pracy. Realizowane jest to poprzez model kształcenia integralnego, polegającego na łączeniu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Uniwersytet przygotowuje studentów do pracy w bardzo wielu zawodach zarówno nauczycielskich jak i nienauczycielskich.

Oferta uczelni obejmuje kształcenie w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, przyrodniczych, technicznych oraz artystycznych. Na Uniwersytecie kształci się obecnie ponad 18 tysięcy studentów na 55 kierunkach i blisko 200 specjalnościach. Oferta edukacyjna odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, a także oczekiwaniom młodych ludzi i obejmuje studia I i II stopnia, jednolite magisterskie, podyplomowe i szkołę doktorską oraz kursy.

Studenci mogą zdobyć wykształcenie na czterech wydziałach:

- Nauk Humanistycznych,
- Nauk Społecznych
- Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
- Sztuki

Absolwenci Uniwersytetu Pedagogicznego są doskonale przygotowani do podjęcia pracy na odpowiedzialnych stanowiskach. Z sukcesami pracują w szkolnictwie, instytucjach kultury, administracji państwowej oraz w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, a wielu z nich jest cenionymi ekspertami w różnych dziedzinach nauki i biznesu. Szczególnie cenione i wspierane są pasje oraz zainteresowania, które studenci mogą rozwijać dzięki różnorodnym projektom. Uczelnia organizuje także wiele wystaw i aktywnie wspiera rozwój artystyczny. Poprzez uczestnictwo w licznych organizacjach studenckich i kołach naukowych, sekcjach sportowych, chórze akademickim „Educatus”, internetowym Radiu „Spektrum”, studenci mają możliwość spędzania czasu w sposób przyjemny i pożyteczny. Uniwersytet Pedagogiczny uczestniczy w międzynarodowej współpracy z ośrodkami naukowymi m.in. z: Ukrainy, Portugalii, Szwecji, Bułgarii, Francji. Dzięki stypendiom i wymianie międzynarodowej nasi studenci zdobywają nowe doświadczenia i doskonalą umiejętności językowe. Infrastruktura Uniwersytetu Pedagogicznego składa się obecnie z blisko 20 obiektów. Do Uniwersytetu Pedagogicznego należy także najwyżej położone w Polsce uniwersyteckie obserwatorium astronomiczne, zlokalizowane w Gorcach, na szczycie góry Suhora. Ważnym zapleczem uczelni jest nowoczesne Akademickie Centrum Hotelowe obejmujące domy studenckie „Za Kolumnami” i „Krakowiak”, które są jednymi z najlepszych i najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce! Nasi studenci mogą zawsze liczyć na pomoc wykwalifikowanej kadry Biura Rekrutacji, które  również wspiera kandydatów podczas przyjęcia na studia. Biuro Spraw Studenckich zapewnia pomoc w sprawach socjalno-bytowych. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na wsparcie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Akademickie Biuro Karier oferuje natomiast profesjonalne spotkania z doradcami zawodowymi, jak również liczne certyfikowane warsztaty. Dopełnieniem oferty Uniwersytetu Pedagogicznego jest cieszące się dużą popularnością Centrum Sportu i Rekreacji, składające się z nowoczesnego zaplecza sportowego (m. in. pływalni, siłowni, sauny, sal gimnastycznych, sal fitness). W ramach zajęć z wychowania fizycznego Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR) daje możliwość uprawiania sportów (zimowych i letnich), np.: turystyka rowerowa, kajakarstwo, aerobik, joga, kulturystyka, pilates, piłka nożna, tenis stołowy, zajęcia taneczne, koszykówka, siatkówka. Uniwersytet Pedagogiczny jest istotnym ogniwem życia społecznego, i podejmuje wiele ważnych dla regionu inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych oraz gospodarczych. Od wielu lat jest współorganizatorem cieszącego się dużą popularnością Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie. Uczelnia prowadzi unikalny w kraju Uniwersytet Dzieci i Rodziców, jedyne w Polsce Muzeum Podręcznika, oferuje Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz zaangażowana jest we współorganizację Małopolskiej Nocy Naukowców i Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce.

Uniwersytet Pedagogiczny jest bardzo ważnym, renomowanym ośrodkiem naukowo-badawczym dla polskiego systemu oświaty i wychowania oraz ważną częścią życia Krakowa.

Rok założenia: 1946

Uczelnia w liczbach
Studenci ogółem: 18 000 (w tym ponad 200 obcokrajowców)
Około 153 000 absolwentów
Ponad 180 uczelni partnerskich na świecie ponad 1000 nauczycieli akademickich, w tym ponad 260 profesorów i doktorów habilitowanych

Władze Uczelni w kadencji 2016-2020:

  • prof. dr hab. Kazimierz Karolczak – Rektor
  • dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP – Prorektor ds. Studenckich
  • prof. dr hab. Bogusław Skowronek – Prorektor ds. Kształcenia
  • prof. dr hab. Mariusz Wołos – Prorektor ds. Nauki
  • dr hab. Robert Stawarz, prof. UP – Prorektor ds. Rozwoju

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt