MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny - Wydział Zamiejscowy w Sopocie

81-745 Sopot, ul. Polna 16/20
tel. 58 721 46 00, 58 721 46 95
www.studia.swps.pl
www.facebook.com/UniwersytetSWPS

www.swps.pl/sopot

rekrutacja.sopot@swps.edu.pl

Wyszukiwarka studiow
 • O nas
 • Humaniści XXI wieku
 • Otwarci na świat
 • Jak zacząć
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

Sopot

Uniwersytet SWPS to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje ponad 30 interdyscyplinarnych kierunków studiów w 5 miastach: Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Katowicach i Poznaniu. Od 19 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w Polsce.

Sopocki wydział Uniwersytetu SWPS istnieje od 2002 roku. Specjalizuje się w kształceniu w obszarze psychologii na takich specjalnościach jak psychologia biznesu, psychologia kliniczna i zdrowia, psychologia wspomagania rozwoju. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalnych edukatorów seksualnych w szkołach i organizacjach publicznych uruchomiono nowy kierunek – psychoseksuologię – interdyscyplinarne studia łączące wiedzę z takich dziedzin jak psychologia, pedagogika i seksuologia. Studia psychologiczne oferowane przez Wydział Zamiejscowy w Sopocie zostały wyróżnione w konkursie MNiSW na innowacyjne programy studiów, które uwzględniają nowoczesne metody nauczania i współpracę z biznesem. Dzięki nagrodzie finansowej w wysokości 1 mln zł wydział sukcesywnie udoskonala ofertę dydaktyczną, pokrywa koszty praktyk studenckich oraz wspiera inicjatywy kół naukowych.

Studenci mają tutaj kontakt z wybitnymi przedstawicielami świata nauki takimi jak prof. Bogdan Wojciszke – autorytet w dziedzinie psychologii miłości i władzy, prof. Wiesław Łukaszewski – znawca psychologii osobowości, prof. Tomasz Maruszewski – specjalista w obszarze psychologii poznawczej, emocji i stresu, prof. Alina Kolańczyk – specjalista w dziedzinie psychologii emocji, prof. Krystyna Drat-Ruszczak – ekspert w zakresie psychopatologii. Przy wydziale działają dwa ośrodki naukowe: Laboratorium Psychologii Poznania Społecznego, badające m.in. konsekwencje sprawowania władzy, oraz Laboratorium Psychologii Stosowanej i Badań nad Poznaniem, Emocjami i Podejmowaniem Decyzji (CEDLab). Działające tutaj organizacje studenckie zapraszają na panele dyskusyjne i spotkania z naukowcami, a także realizują badania pozwalające zgłębić różne dziedziny psychologii. „Warsztat badacza” prowadzony przez Koło Naukowe Empiria został uznany za najlepszy projekt roku w konkursie MNiSW StRuNa 2014.

Absolwenci studiów magisterskich na Uniwersytecie SWPS mogą kontynuować edukację i karierę naukową w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w Warszawie i Wrocławiu.

Czy wiesz, że:

 • Uniwersytet SWPS to uczelnia niepubliczna najczęściej wybierana przez kandydatów na studia – potwierdzają to wyniki raportów MNiSW.
 • W corocznym Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy” niezmiennie od 2007 r. Uniwersytet SWPS (wcześniej SWPS) jest najlepszą niepubliczną uczelnią o profilu społeczno-humanistycznym w kraju.
 • W ramach konkursu MAESTRO sopocki zespół prof. Bogdana Wojciszke otrzymał grant Narodowego Centrum Nauki w wysokości 2,5 mln zł. Przez 5 lat naukowcy i doktoranci Uniwersytetu SWPS w Sopocie będą badali, jak przyjmowane przez nas role sprawcy (który wykonuje jakieś działanie) lub biorcy (który odczuwa jego skutki) wpływają na naszą psychikę i zachowania społeczne.
 • W 2014 r. na Uniwersytecie SWPS realizowanych było 348 projektów badawczych o wartości prawie 30 mln zł oraz 13 projektów europejskich ze środków EFS w ramach POKL oraz funduszy norweskich i EOG na kwotę ponad 23 mln zł.
 • Nasi absolwenci są poszukiwani na rynku pracy – wg rankingu „Wprost” z 2014 r. jesteśmy najbardziej cenioną uczelnią niepubliczną kształcącą w zakresie nauk społecznych i filologii obcych
 • Wypowiedzi ekspertów z Uniwersytetu SWPS pojawiają się w mediach średnio 870 razy w miesiącu.
 • Kształcimy młodą kadrę naukowców – wypromowaliśmy dotychczas 153 doktorów, a 37 osobom nadaliśmy stopień doktora habilitowanego

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt