MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Akademia Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie

00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34
tel. 22 834 04 31, fax 22 865 10 80
Zespół ds. Rekrutacji
tel. 22 834 76 67, 795 130 212

Filia w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska, ul. Akademicka 2
tel. 83 342 88 22
www.awf-bp.edu.pl
e-mail: rekrutacja@awf-bp.edu.pl

www.awf.edu.pl

rekrutacja@awf.edu.pl

 • Opis
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

O uczelni

Uczelnia w liczbach
Rok założenia: 1929
liczba studentów ogółem: 4123
- w tym liczba kobiet: 1940
- w tym liczba cudzoziemców: 153
- w tym studenci stacjonarni: 3858

Nauczyciele akademiccy: 362
Uprawnienia habilitacyjne: 1
Uprawnienia doktorskie: 1

Władze Uczelni w kadencji 2020-2024:

 • prof. dr hab. Bartosz Molik – Rektor
 • Prorektor ds. Nauki – dr hab.  Paweł Tomaszewski prof. AWF
 • Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia – dr hab. Ida Wiszomirska  prof. AWF
 • Prorektor ds. Promocji i Rozwoju Uczelni – dr hab. Jolanta Żyśko
 • Prorektor ds. Filii AWF – prof. dr hab. Jerzy Sadowski

Informacje dodatkowe

Uwaga:
1. Wszyscy kandydaci przedstawiają zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na wybranych kierunkach studiów.
2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów:
– na kierunkach: wychowanie fizyczne, sport, pielęgniarstwo – z języka polskiego,
– na kierunku: fizjoterapia decydować będzie losowanie,
– na kierunku turystyka i rekreacja – z języka obcego nowożytnego.

Terminarz rekrutacji 2021

 • termin rejestracji elektronicznej w SER od dnia 15 kwietnia 2021 r.
 • egzaminy na  studia I stopnia i jednolite magisterskie od 30 czerwca do 9 lipca 2021 r. na studia II stopnia dnia 1 września 2021.
 • „Dzień otwarty w AWF” - 27 marca 2021 r. godz. 10.00 w Hali Gier.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt