MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 
tel. 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
fax 261 839 156
www.youtube.com/user/UczelniaWAT
www.facebook.com/WOJSKOWA.AKADEMIA.TECHNICZNA

www.wat.edu.pl

rekrutacja@wat.edu.pl

 • Opis
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

O uczelni

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie to najbardziej prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka w Polsce, która istnieje od 1951 roku. Jest jedyną w Polsce uczelnią kształcącą na jednolitych studiach magisterskich na 11 kierunkach politechnicznych – dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Ponadto, dla osób cywilnych, prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie/licencjackie), II stopnia (magisterskie) na ponad 20 kierunkach studiów, kształcenie doktorskie w Szkole Doktorskiej, studia podyplomowe oraz inne formy kształcenia. W obiektach Akademii ma również siedzibę Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne.

Uczelnia w 2020 roku oferuje kandydatom na żołnierzy zawodowych jedenaście atrakcyjnych i nowoczesnych kierunków studiów: budownictwo (52 miejsca), chemię (10), elektronikę i telekomunikację (207), geodezję i kartografię (20), informatykę (107), kryptologię i cyberbezpieczeństwo (116), logistykę (45), lotnictwo i kosmonautykę (44), mechanikę i budowę maszyn (83), mechatronikę (104) oraz logistykę ekonomiczną (12). Absolwenci takich studiów uzyskują tytuł magistra inżyniera (magistra po kierunku „logistyka ekonomiczna”) i są promowani na pierwszy stopień oficerski. Jako podporucznicy Wojska Polskiego mają zagwarantowaną pracę w Siłach Zbrojnych RP w zależności od ukończonego kierunku studiów.

O szczegółach rekrutacji można przeczytać na stronie www.wat.edu.pl/rekrutacja-na-studia-wojskowe-2020/. Zachęcamy do obserwowania nas w mediach społecznościowych: Facebook i Instagram, gdzie publikujemy krótkie filmy o tym jak wygląda dzień podchorążego WAT.

Informacje na temat rekrutacji na jednolite studia magisterskie w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz studia cywilne I i II stopnia udzielane są telefonicznie: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956, 601 201 485 oraz za pomocą poczty elektronicznej rekrutacja@wat.edu.pl

HARMONOGRAM REKRUTACJI  NA JEDNOLITE MAGISTERSKIE STUDIA WOJSKOWE 2020 r.

 

 • 1 marca 2020 - uruchomienie IRK na studia C i W:
  • do 30 czerwca - rejestracja na studia W
 • od 1 marca do14 sierpnia -przesyłanie przez kandydatów wyników maturalnych zamieszczonych na świadectwie dojrzałości oraz innych osiągnięć będących podstawą  naliczenia punktów rankingowych
 • od 20 lipca do 7 sierpnia -sprawdzian z WF, test z JA oraz rozmowy kwalifikacyjne - studia W

 

kobiety: test siły - zwis na drążku o ugiętych rękach na czas; 
test szybkości - bieg na 50m; 
test wytrzymałości - bieg na 800m; 

 

mężczyźni:  test siły - podciąganie na drążku na liczbę powtórzeń; 
test szybkości – bieg na 50m;  
test wytrzymałości - bieg na 1000m

 

tabela punktów rankingowych znajduje się na stronie: 
https://www.wat.edu.pl/ksztalcenie/rekrutacja/studia-wojskowe/proces-rekrutacji/testy-sprawnosciowe-rozmowa-kwalifikacyjna/ 

 

 • 17 sierpnia - ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz nieprzyjętych)
 • od 18 do 28 sierpnia- dostarczanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
 • od 29 do 30 sierpnia - weryfikacja przez UKR list zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
 • 31 sierpnia - ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji/przyjętych na studia
  (wpisanych na listę studentów poszczególnych kierunków)
 • 11 września - przekazanie JO dokumentów nowoprzyjętych oraz przesłanie danych do USOS
 • od 18 sierpnia do 8 października- rekrutacja uzupełniająca
  (dokumenty do JO oraz dane do USOS - sukcesywnie)  
 • powołanie do służby kandydackiej 7 - 8 września
 • do 25 września- PSW, 26 września - przysięga wojskowa
 • 1 października – immatrykulacja i rozpoczęcie roku akademickiego w WAT 

 

 • kandydaci na żołnierzy zawodowych (podchorążowie) kształceni są na stacjonarnych studiach wyższych – po ukończeniu pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera oraz mianowani są na pierwszy stopień oficerski – podporucznika.

 

Jeżeli kandydat jest laureatem lub finalistą stopnia centralnego, olimpiad lub konkursów wymienionych w stosownej uchwale Senatu WAT, otrzymuje maksymalną liczbę, 100 pkt. rankingowych za świadectwo dojrzałości. 

Informacje dodatkowe

UWAGA: Informacje o kierunkach i zasadach rekrutacji na studia cywilne znajdują się w dziale "UCZELNIE TECHNICZNE"  

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt