MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Politechnika Częstochowska

tel. 34 325 02 81, fax 34 361 23 85
Dział Nauczania
42-200 Częstochowa, ul. J. H. Dąbrowskiego 69, pok. 147
tel. 34 325 02 81, 34 325 04 50

www.pcz.pl

d_nauczania@pcz.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Politechnika Częstochowska jest uczelnią z 70-letnią tradycją, najstarszą i największą w regionie.

Uczelnia posiada 6 Wydziałów:
- Wydział Budownictwa,
- Wydział Elektryczny
- Wydział Infrastruktury i Środowiska,
- Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki,
- Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów,
- Wydział Zarządzania.

Politechnika Częstochowska jest nowoczesną i dobrze wyposażoną Uczelnią posiadającą bogatą ofertę dydaktyczną i wysoki poziom kształcenia. Politechnika Częstochowska nie tylko kształci kadrę inżynierską, jej działania to również ważny czynnik wspomagający rozwój miasta i regionu, dzięki potencjałowi intelektualnemu, prowadzonej współpracy z gospodarką, przemysłem, władzami samorządowymi oraz organizacjami kulturalnymi w regionie.

Wszystkie Wydziały Politechniki Częstochowskiej mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a pięć z nich– do nadawania stopnia doktora habilitowanego.


Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kształci się obecnie w ramach 36 kierunków studiów około 9 tysięcy studentów, którzy mają do wyboru ponad 100 specjalności.

Wszystkie inżynierskie kierunki studiów oferowane przez Politechnikę Częstochowską posiadają akredytację Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich (FEANI) w Brukseli, co oznacza, że po ukończeniu studiów absolwenci mogą uzyskać tytuł inżyniera europejskiego.
Na naszej Uczelni, wzorem większości szkół wyższych w krajach Unii Europejskiej, obowiązuje punktowy system zaliczania wykładów, dzięki czemu studenci mogą odbywać część studiów w zagranicznych ośrodkach akademickich. Taką możliwość daje przede wszystkim uczestnictwo w programach europejskich.

Dzięki uczestnictwu Politechniki Częstochowskiej m.in. w 7. Programie Ramowym, w Mechanizmie Norweskim oraz w programach edukacyjnych ERASMUS +, studenci mogą wyjeżdżać na studia do partnerskich uczelni zagranicznych.
Politechnika rozszerza swoją ofertę dydaktyczną dla tych, którzy chcą studiować w języku angielskim, zarówno młodzieży zagranicznej, jak i znających języki obce Polaków.

Prowadzony jest nabór na studia w języku angielskim w zakresie:
- Computer Modelling and Simulation,
- Modelling and Simulation in Mechanics,
- Computational Intelligence and Data Mining,
- Qualityand Production Management,
- Management,
- Logistics,
- Intelligent Energy for Environmental Protection.

Uczelnia posiada znakomitą bazę dydaktyczną i infrastrukturę studencką, nowoczesne laboratoria i sale wykładowe, trzy domy akademickie, a także Bibliotekę Główną i biblioteki wydziałowe, stołówkę oraz kluby studenckie.
Politechnikę Częstochowską opuściło dotychczas ponad 80 tysięcy absolwentów: inżynierów, magistrów i magistrów inżynierów.
Dzięki szerokiemu profilowi kształcenia oferowanemu przez naszą Uczelnię jej absolwenci trafiają do różnorodnych branż przemysłowych, zakładają własne firmy lub robią karierę w polityce czy administracji.

Rok założenia: 1949

Liczba studentów ogółem – 5807
- w tym studenci stacjonarni – 3593
- w tym liczba kobiet (stacjonarne, niestacjonarne, cudzoziemki) – 1976
- w tym liczba cudzoziemców – 281

 

Władze Uczelni w kadencji 2016-2020:

  • prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol – Rektor
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Wysłocki – Prorektor ds. nauki
  • prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski – Prorektor ds. nauczania
  • dr hab. inż. Maciej Mrowiec prof. PCz – Prorektor ds. innowacji i rozwoju
  • prof. dr hab. inż. Arnold Pabian – Prorektor ds. zarządzania i marketingu

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt