MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Politechnika Rzeszowska
im. Ignacego Łukasiewicza

35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 12
tel. 17 865 11 00
Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna
35-959 Rzeszów, al. Powstańców Warszawy 12
tel. 17 743 25 40, 17 743 25 41, 17 743 25 42, 17 743 25 43 (w okresie prowadzenia rekrutacji)
https://rekrutacja.prz.edu.pl/
e-mail: rekrutacja@prz.edu.pl (w okresie prowadzenia rekrutacji)

http://prz.edu.pl

rzecznik@prz.edu.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza to najstarsza uczelnia techniczna w południowo-wschodniej Polsce. Na 7 wydziałach działa 30 kierunków studiów. Obecnie na uczelni kształci się ponad 12 tys. studentów. Znakomita renoma uczelni znajduje potwierdzenie w liczbie kandydatów chętnych na studia wyższe, która z roku na rok jest coraz większa. Innowacyjny system kształcenia daje studentom możliwość wyboru ciekawych kierunków, specjalności (m.in. pilotaż, na której szkoli się studentów na pilotów lotnictwa cywilnego) i wykreowania własnej ścieżki kształcenia. To w Politechnice Rzeszowskiej powstał łazik marsjański Legendary III i IV - dwukrotny mistrz świata w międzynarodowych zawodach University Rover Challenge w Stanach Zjednoczonych, bezzałogowy „udźwigowiec” – zdobywca 6 medali w zawodach konstruktorskich SAE Aero Design 2019, wyścigowy bolid, który w 2015 r. zadebiutował na międzynarodowych zawodach  w Silverstone oraz słynny „kontroler twarzy” (Face Controller) – aplikacja wspierająca posługiwanie się komputerem przez osoby niewidome czy unikatowy model Boeinga 767 z klocków Lego.  Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii powoduje, że wykształcenie techniczne jest dobrą lokatą na przyszłość a dyplom ukończenia Politechniki Rzeszowskiej jest wysoko ceniony przez pracodawców. Absolwentów Uczelni można spotkać na eksponowanych stanowiskach w instytutach naukowych, wielkich koncernach oraz przedsiębiorstwach. Zapotrzebowanie na inżynierów co roku jest większe, dlatego oferta Politechniki Rzeszowskiej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy.

Rok założenia: 1951 r.

Liczba studentów ogółem – 12 034
- w tym liczba kobiet – 3721
- w tym liczba cudzoziemców – 145
- w tym studenci stacjonarni – 9105

Nauczyciele akademiccy: 912, pełnych etatów 870
Uprawnienia habilitacyjne: 4 dyscypliny naukowe
Uprawnienia doktorskie w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych: 7 dyscyplin naukowych

Władze Uczelni w kadencji 2020-2024:

  • dr hab. inż. Piotr Koszelnik, prof. PRz – rektor
  • dr hab. inż. Lesław Gniewek, prof. PRz – Prorektor ds. nauki
  • prof. dr hab. Grzegorz Ostasz – Prorektor ds. studenckich (z kompetencją ds. wymiany międzynarodowej)
  • prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp – Prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem - pierwszy zastępca rektora
  • dr hab. Iwona Włoch, prof. PRz – Prorektor ds. kształcenia

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt