MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

02-554 Warszawa, al. Niepodległości 162 
(metro Pole Mokotowskie)
tel. 22 564 77 77

http://oferta.sgh.waw.pl

rekrutacja@sgh.waw.pl

Wyszukiwarka studiow
  • SUPER UCZELNIA
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

SGH – kształtuje liderów

STUDIA DOSTOSOWANE DO WYMAGAŃ RYNKU PRACY. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE WE WSPÓŁPRACY Z FIRMAMI I INSTYTUCJAMI PUBLICZNYMI. WYMIANA MIĘDZYNARODOWA ORAZ DORADZTWO ZAWODOWE.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie uważana jest za lidera edukacji ekonomicznej i biznesowej w Polsce. Dowodem jakości wykształcenia zdobytego w SGH jest bardzo duże zainteresowanie pracodawców jej absolwentami. W SGH­ wy­kła­dy ­pro­wa­dzą ­naj­lep­si ­spe­cja­li­ści ­z dzie­dzi­ny ­fi­nan­sów, ­eko­no­mii, za­rzą­dza­nia, a także uznani praktycy, kładący nacisk na biznesowe i technologiczne zastosowania osiągnięć nauk społecznych. Szczególne uznanie znajduje aktywna rola absolwentów i pracowników uczelni w życiu gospodarczym i społecznym.

W rankingu Perspektywy 2019 studia w SGH zajęły 1. miejsca we wszystkich kategoriach kierunków ekonomicznych: ekonomia, zarządzanie oraz finanse i rachunkowość. Na tym ostatnim kierunku studenci mają możliwość zdobycia bardzo cenionej na rynku pracy akredytacji ACCA. Dwa programy magisterskie, oferowane przez SGH, znalazły się w światowej czołówce rankingu dziennika „The Financial Times”. W ostatniej edycji tego zestawienia CEMS Master In Management utrzymał 9. miejsce, natomiast „tradycyjny” kierunek zarządzanie awansował z 68. miejsca na 59. W 3. edycji rankingu „Rzeczpospolitej”, uwzględniającym jakość nauczania, umiędzynarodowienie, kariery absolwentów oraz potencjał naukowy, SGH trzeci raz z rzędu zajęła 1. miejsce.

SGH znana jest z bardzo aktywnego życia studenckiego. Do dyspozycji studentów jest ponad 60 organizacji i kół naukowych, w których mogą rozwijać swoje zainteresowania z zakresu biznesu, rozwoju osobistego, innowacji, przedsiębiorczości, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz marketingu. To w nich studenci rozwijają umiejętności i kompetencje, które nabywają podczas zajęć: realizują projekty, organizują konferencje, warsztaty, akcje charytatywne. Zdobyte w ten sposób doświadczenie absolwentów jest cenne dla pracodawców.

Uczelnia świetnie przygotowuje do międzynarodowej kariery. W SGH kładzie się nacisk na naukę języków obcych – w szczególności w obszarze języka finansowego i biznesowego – oraz na współpracę międzynarodową. Studenci mają możliwość wyjazdu do ponad 300 uczelni partnerskich na całym świecie. Do ich dyspozycji są liczne programy podwójnego dyplomu i prestiżowy, międzynarodowy CEMS MIM.

Studia w SGH są gwarancją bardzo dobrze płatnej pracy. Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń Sedlak & Sedlak, najwyższe miesięczne wynagrodzenia całkowite w pierwszym roku pracy w roku 2018 otrzymywali absolwenci SGH, zarabiając 4 500 PLN. Połowa z nich otrzymywała pensję, która mieściła się w przedziale od 3 733 PLN do 5 627 PLN. Według najnowszej, czwartej edycji ELA – wieloletniego badania ekonomicznych losów absolwentów przygotowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – absolwenci kierunku analiza danych – Big Data w SGH zarabiają relatywnie najlepiej. Wśród kierunków okołoinformatycznych analiza danych – Big Data po raz pierwszy jest liderem.

Czy wiesz, że...

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie kończy 113 lat! Jej historia sięga 1906 roku, kiedy August Zieliński założył Prywatne Kursy Handlowe Męskie.
  • SGH współpracuje merytorycznie z instytucjami naukowymi, branżowymi oraz z firmami. W trakcie studiów możesz zrealizować specjalności międzykierunkowe: SGH & CIMA CBA na studiach I stopnia oraz SGH & CIMA – DMA i SGH & CIMA – DMA na studiach II stopnia. Masz też możliwość zdobycia certyfikatu IPMA-Student.
  • SGH jako jedyna uczelnia w Polsce należy do CEMS – elitarnego konsorcjum 31 czołowych szkół biznesu, zrzeszających ponad 70 firm i partnerów społecznych o zasięgu globalnym. W ramach konsorcjum realizowany jest jednoroczny program z zakresu zarządzania CEMS MIM. SGH jest także jedynym polskim członkiem stowarzyszenia PIM – największej międzynarodowej organizacji zrzeszającej uczelnie oferujące studia w zakresie zarządzania.
  • SGH ma blisko 300 umów partnerskich z uczelniami w ponad 50 krajach na całym świecie, co pozwala na wyjazdy zagraniczne podczas studiów.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt