MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Politechnika Warszawska

00-661 Warszawa, pl. Politechniki
tel. c. 22 234 72 11
Biuro ds. Przyjęć na Studia:
Gmach Główny, Plac Politechniki 1, pok. 66
tel. 22 629 60 70

www.pw.edu.pl

rekrutacja.bps@pw.edu.pl

Wyszukiwarka studiow
  • O nas
  • Super Wydział
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Politechnika Warszawska, działając pod swą obecną nazwą od 1915 r., jest największą wyższą uczelnią techniczną w kraju i jedną z największych w Europie. Uczelnia przejęła dziedzictwo Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego, utworzonej w roku 1826 w Warszawie staraniem Stanisława Staszica i kontynuuje jej tradycje. Politechnika nawiązuje także do sięgającej roku 1895 tradycji Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda. Dorobek PW w zakresie kształcenia kadr inżynierskich zamyka się liczbą ponad 125 000 inżynierów różnych specjalności wykształconych w okresie ponad 90 lat istnienia uczelni, z czego około 6000 przypada na lata międzywojenne, a pozostali na okres powojenny.

Obecnie na PW pracuje ponad 2300 nauczycieli akademickich, którzy na 19 wydziałach i w jednym kolegium kształcą ponad 30 000 studentów, w tym ponad 22 000 na studiach dziennych. Dowodem najwyższego uznania dla poziomu kadr naukowych uczelni jest powierzenie Politechnice Warszawskiej wykonywania obowiązków kapituły prestiżowej Nagrody Siemensa.

PW posiada całkowicie skomputeryzowaną bibliotekę. Oferta uczelni, adresowana do kandydatów na studia, jest stale rozbudowywana: zwiększa się liczba kierunków kształcenia, powiększa elastyczność systemu studiowania, dochodzą nowe atrakcyjne możliwości, jak choćby prowadzone na paru wydziałach studia inżynierskie w języku angielskim oraz zaoczne studia inżynierskie na odległość (przez Internet).

O uczelni

Uczelnia w liczbach
Rok założenia: 1915
Liczba studentów ogółem – 32 174
- w tym liczba kobiet – 11 083
- w tym liczba cudzoziemców – 1 438
- w tym studenci stacjonarni – 25 335
Nauczyciele akademiccy: 2 517
Uprawnienia habilitacyjne: 30
Uprawnienia doktorskie: 35

Władze Uczelni w kadencji 2016-2020:
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Rektor PW
prof. dr hab. Rajmund Bacewicz – Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński – Prorektor ds. Ogólnych
prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak – Prorektor ds. Rozwoju
prof. nzw. dr hab. inż. Janusz Walo – Prorektor ds. Studenckich
prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein – Prorektor ds. Studiów
prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński – Prorektor ds. Filii w Płocku

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt