MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 
tel. 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956
fax 261 839 159
www.youtube.com/user/UczelniaWAT
www.facebook.com/WOJSKOWA.AKADEMIA.TECHNICZNA

www.wat.edu.pl

rekrutacja@wat.edu.pl

 • Opis
 • Wydziały i kierunki
 • Profil programu

O uczelni

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
to najbardziej prestiżowa wojskowo-cywilna publiczna uczelnia akademicka w Polsce, która istnieje od 1951 roku. Jest uczelnią kształcącą na ponad 20 kierunkach studiów.

Uczelnia w 2020 roku oferuje kandydatom na żołnierzy zawodowych jedenaście atrakcyjnych i nowoczesnych kierunków studiów: budownictwo (52 miejsca), chemię (10), elektronikę i telekomunikację (207), geodezję i kartografię (20), informatykę (107), kryptologię i cyberbezpieczeństwo (116), logistykę (45), lotnictwo i kosmonautykę (44), mechanikę i budowę maszyn (83), mechatronikę (104) oraz logistykę ekonomiczną (12). Absolwenci takich studiów uzyskują tytuł magistra inżyniera (magistra po kierunku „logistyka ekonomiczna”) i są promowani na pierwszy stopień oficerski. Jako podporucznicy Wojska Polskiego mają zagwarantowaną pracę w Siłach Zbrojnych RP w zależności od ukończonego kierunku studiów.

O szczegółach rekrutacji można przeczytać na stronie www.wat.edu.pl/rekrutacja-na-studia-wojskowe-2020/. Zachęcamy do obserwowania nas w mediach społecznościowych: Facebook i Instagram, gdzie publikujemy krótkie filmy o tym jak wygląda dzień podchorążego WAT.

 Obecnie:

 • Rejestrację kandydatów na jednolite studia magisterskie, tzw. studia wojskowe, prowadzimy do 30 czerwca
 • Przesunęliśmy do 28 sierpnia termin składania wniosku o powołanie do służby kandydackiej oraz innych dokumentów związanych z rekrutacją na jednolite studia magisterskie w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego;
 • Przesunęliśmy do 28 sierpnia termin dostarczenia przez WKU orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla kandydatów na żołnierzy zawodowych;
 • Opłata rekrutacyjna może być wniesiona bezpośrednio przed rozpoczęciem kwalifikacji na studia, tj. w sierpniu – dotychczas wniesione opłaty zachowują ważność;
 • Rejestrację kandydatów na studia cywilne I stopnia prowadzimy do 14 sierpnia;
 • 17 sierpnia UKR podejmie decyzję w sprawie zakwalifikowania do przyjęcia na studia na poszczególne kierunki oraz nieprzyjęcia na studia – nastąpi ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz nieprzyjętych);
 • 18 do 28 sierpnia – dostarczanie dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia;
 • od 29 do 30 sierpnia – weryfikacja przez UKR list zakwalifikowanych do przyjęcia na studia i 31 sierpnia ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji/przyjętych na studia (wpisanych na listę studentów poszczególnych kierunków);
 • Powołania do służby kandydackiej przewidujemy we wrześniu;
 • Podane wyżej terminy mogą ulec zmianie.
 • Informacje na temat rekrutacji na jednolite studia magisterskie w charakterze kandydata na  żołnierza zawodowego oraz studia cywilne I i II stopnia udzielane są telefonicznie: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956, 601 201 485 oraz za pomocą poczty elektronicznej rekrutacja@wat.edu.pl

  Informacje dodatkowe

  Uwaga: informacje o kierunkach i zasadach rekrutacji na studia wojskowe znajdują się w dziale "UCZELNIE WOJSKOWE".

  © 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt