MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Politechnika Poznańska

60-965 Poznań, pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
tel. 61 665 35 48
fax 61 665 37 50

www.put.poznan.pl

rekrutacja@put.poznan.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Politechnika Poznańska istnieje od 100 lat. Decyzję o jej utworzeniu podjęła Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu w marcu 1919 r., bezpośrednio po zwycięskim zakończeniu Powstania Wielkopolskiego. Początkowo Uczelnia nosiła nazwę Wyższej Szkoły Budowy Maszyn, a następnie Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki. W 1945 r. reaktywowana została jako Szkoła Inżynierska, którą w 1955 r. przemianowano na Politechnikę Poznańską. 
Obecnie Politechnika Poznańska jest uczelnią akademicką, w której kształci się prawie 16 tys. studentów. Zajęcia dydaktyczne i prace naukowo-badawcze są prowadzone przez ponad tysiącosobową kadrę nauczycieli akademickich. Od 1995 r. Politechnika Poznańska jest pierwszym polskim członkiem Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research – CESAER, organizacji skupiającej najlepsze europejskie politechniki i uniwersytety techniczne.  

Uczelnia w liczbach
Rok założenia: 1919

Liczba studentów ogółem – 15 456
- w tym liczba kobiet – 4899
- w tym liczba cudzoziemców – 343
- w tym studenci stacjonarni – 12 041
Nauczyciele akademiccy: 1291
Uprawnienia habilitacyjne: 7
Uprawnienia doktorskie: 9

Władze Uczelni w kadencji 2016-2020:

  • prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski – rektor
  • dr hab. Jacek Goc, prof. nadzw. PP – prorektor ds. kształcenia
  • prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska – prorektor ds. nauki
  • prof. dr hab. inż. Jan Żurek – prorektor ds. współpracy z gospodarką
  • prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski –prorektor ds. edukacji ustawicznej

Informacje dodatkowe

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt