MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29
tel. 48 361 70 00
Centralny Punkt Informacji
tel. 48 361 80 00

www.uniwersytetradom.pl; www.rekrutacja.uniwersytetradom.pl

rekrutacja@uthrad.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Uczelnia powstała w 1950 r. Obecnie kształci studentów na ponad 30 kierunkach w różnych dziedzinach naukowych: technicznych, ekonomicznych, pedagogicznych, artystycznych oraz humanistycznych i związanych z naukami o zdrowiu. UTH Radom to Uczelnia nowoczesna, innowacyjna, wychodząca naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom lokalnego społeczeństwa oraz przedsiębiorców, nieustannie dostosowująca zakres i jakość kształcenia do aktualnego zapotrzebowania gospodarki i rynku pracy.

UTH Radom uczestniczy w projektach Unii Europejskiej, w tym w Programie ERASMUS+. Organizuje wymianę studentów i kadry naukowej w ramach 90 umów bilateralnych z uczelniami zagranicznymi z krajów programu i krajów partnerskich. Uczelnia ma podpisane umowy dwustronne z uczelniami i ośrodkami badawczymi Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Finlandii,  Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii , Rumunii,  Węgier, Włoch, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Federacji Rosyjskiej, Turcji, Ukrainy, USA i Chin.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora w sześciu dyscyplinach oraz uprawnienia do nadawania stopni doktora habilitowanego w dwóch dyscyplinach.

Uczelnia w liczbach (stan na 31.12.2019 r.)
Rok założenia: 1950 (Szkoła Inżynierska NOT i Wieczorowa Szkoła Inżynierska)
Liczba studentów ogółem – 4017
- w tym liczba kobiet – 2078
- w tym liczba cudzoziemców – 61
- w tym studenci stacjonarni – 2888
- w tym studenci niestacjonarni – 1129 osób
Nauczyciele akademiccy: 347

Władze Uczelni w kadencji 2020-2024:

  • prof. dr hab. Sławomir Bukowski – Rektor

Informacje dodatkowe

Uwaga: UTH Radom stosuje wyższy przelicznik dla poziomu rozszerzonego.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt