MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


porównaj studia

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29
tel. 48 361 70 00
Centralny Punkt Informacji
tel. 48 361 80 00

www.uniwersytetradom.pl; www.rekrutacja.uniwersytetradom.pl

rekrutacja@uthrad.pl

  • Opis
  • Wydziały i kierunki
  • Profil programu

O uczelni

Uczelnia powstała w 1950 r. Obecnie kształci na ponad 30 kierunkach w różnych dziedzinach naukowych: technicznych, ekonomicznych, pedagogicznych, artystycznych oraz humanistycznych i związanych z naukami o zdrowiu. UTH w Radomiu to Uczelnia nowoczesna, innowacyjna, wychodząca naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom lokalnego społeczeństwa oraz przedsiębiorców, nieustannie dostosowująca zakres i jakość kształcenia do aktualnego zapotrzebowania gospodarki i rynku pracy.

UTH w Radomiu uczestniczy w projektach Unii Europejskiej, w tym w Programie ERASMUS+. Organizuje wymianę studentów i kadry naukowej w ramach 90 umów bilateralnych z uczelniami zagranicznymi z krajów programu i krajów partnerskich. Uczelnia ma podpisane umowy dwustronne z uczelniami i ośrodkami badawczymi Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Finlandii,  Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii , Rumuni,  Węgier, Włoch, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, USA i Chin. Zatrudnia wykładowców zagranicznych.

Wydziały Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Mechaniczny, Transportu i Elektrotechniki oraz Sztuki posiadają uprawnienia do nadawania tytułu doktora. Wydziały Mechaniczny, Transportu i Elektrotechniki oraz Sztuki mają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Uczelnia w liczbach (stan na 31.12.2018 r.)
Rok założenia: 1950 (Szkoła Inżynierska NOT i Wieczorowa Szkoła Inżynierska)
Liczba studentów ogółem – 4056
- w tym liczba kobiet – 2046
- w tym liczba cudzoziemców – 73
- w tym studenci stacjonarni – 3028
(stan na dzień 31.12.2018 r.)
Nauczyciele akademiccy: 351
Uprawnienia habilitacyjne: 3
Uprawnienia doktorskie: 7

Władze Uczelni w kadencji 2016-2020:

  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik – Rektor
  • prof. dr hab. Sławomir Bukowski - Prorektor ds. Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą
  • dr hab. inż. Elżbieta Sałata, prof. nadzw. UTH Rad. - Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich,
  • dr hab. inż. Wojciech Żurowski, prof. nadzw. UTH Rad. - Prorektor ds. Badań Naukowych

 

Informacje dodatkowe

Uwaga: UTH Radom stosuje wyższy przelicznik dla poziomu rozszerzonego.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt