Partner Główny Rankingu

III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni

III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Międzynarodowymi (od 1950 r.)
Gdynia International Baccalaureate World School 0704 (od 1993 r.)

81-405 Gdynia, ul. Legionów 27
tel. 58 622 18 33, fax 58 712 63 06
www.lo3.gdynia.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gdyńska „Trójka” należy do elitarnego grona najlepszych szkół w Polsce. Od ponad 25 lat jest najlepszym liceum ogólnokształcącym w Gdyni oraz na Pomorzu ( m.in. wg „olimpijskich” i/lub „maturalnych” ogólnopolskich rankingów szkół w latach 1998-2016 )

Jako jedyna na Pomorzu należy do Towarzystwa Szkół Twórczych skupiającego najbardziej kreatywne polskie licea. Realizuje program matury międzynarodowej (gimnazjum i liceum). Skutecznie przygotowuje uczniów do olimpiad naukowych krajowych i międzynarodowych, matury krajowej i międzynarodowej, a także do studiowania na renomowanych uczelniach w Polsce (m.in.: SGH, AGH, uniwersytety: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Poznań, Toruń, politechniki: Gdańsk, Warszawa, uniwersytety medyczne: Gdańsk, Warszawa) i na świecie (m.in.: Cambridge, Oxford, London School of Economics, Sorbona, Columbia, Stanford, Harvard, Yale, MIT, Abu Dhabi, Glasgow, Zurich, Santa Barbara., Sydney, Hong Kong).

Warsztaty teatralne na deskach Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku

W 2016 r. III LO osiągnęło najlepsze na Pomorzu i jedne z najlepszych w Polsce wyniki na krajowym egzaminie maturalnym ( 158 absolwentów z 2016 r. ) oraz znakomite wyniki na maturze międzynarodowej ( średnia z wyników 42 maturzystów międzynarodowych to 36 pkt. na 45 maks., w tym 12 uzyskało wynik powyżej 40 pkt., a troje 43 na 45 pkt ). Ponadto III LO okazało się jedną z trzech najbardziej usportowionych szkół w Gdyni.

Zajęcia dydaktyczne / lekcje, wykłady, warsztaty, koła zainteresowań itp. / prowadzone są przez wybitnych nauczycieli III LO lub znakomitych pracowników akademickie w budynku szkoły albo na uczelniach. Uczniowie mają możliwość łączenia nauki w liceum i na uczelni wyższej. Wielu godzi naukę w III LO z zajęciami w pobliskiej szkole muzycznej lub z profesjonalnymi treningami w różnych klubach sportowych Trójmiasta. Liceum zapewnia naukę wybranych przedmiotów w zakresie rozszerzonym już od pierwszej klasy oraz wszechstronny rozwój dzięki prowadzonym na poziomie uniwersyteckim lekcjom i licznym kołom/klubom zainteresowań, w tym m.in.: z zakresu przedsiębiorczości i prowadzenia firmy, debat szkolnych (wg standardów ONZ, np. TriMUN ), a także dzięki wielu zajęciom sportowym i artystycznym /zespoły muzyczne, teatr, kabaret, produkcja filmów, malarstwo, rzeźba, fotografia, śpiew, taniec/.

Warsztaty biologiczne uczniów z klas biologiczno-chemicznych na Uniwersytecie Gdańskim

Szkoła uczy jak należy pomagać innym ludziom (szkolny klub wolontariatu, pomoc w hospicjach i szpitalach). Pomaga finansowo uczniom z ubogich rodzin (fundowane przez Radę Rodziców i zaprzyjaźnione fundacje, np. Klasa Fundacji BGŻ PNB Paribas, stypendia socjalne na pokrycie kosztów nauki, a także zakwaterowania w internacie należącym do III LO). Liceum prowadzi rozległą współpracę międzynarodową, w tym wymianę uczniów i nauczycieli, z różnymi instytucjami edukacyjnymi. III LO jest pierwszą szkołą w Gdyni, w której prowadzony jest od 7 lat profesjonalny elektroniczny system zarządzania, w tym dziennik elektroniczny zamiast papierowego. Szkoła prowadzi internat i stołówkę.

Mecz siatkówki w szkolnej sali gimnastycznej

Proponowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2017/2018:

  • klasa mat-info – politechniczna z rozszerzonym programem nauczania informatyki, matematyki i fizyki, w tym grupa dwujęzyczna z językiem angielskim (obozy naukowe matematyczno-informatyczno-sportowe, mecze matematyczne),
  • klasa mat-fiz – politechniczna z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki i chemii/informatyki; w tym grupa dwujęzyczna z językiem angielskim (obozy naukowe matematyczno-informatyczno-sportowe, fizyczne, mecze matematyczne),
  • klasa humanistyczna z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, historii, filozofii i/lub WOS-u, historii sztuki lub języków obcych, w tym grupa dwujęzyczna z językiem angielskim (obozy naukowe, warsztaty teatralne),
  • klasa biol-chem – lekarska z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii i języka angielskiego/matematyki/fizyki; w tym grupa dwujęzyczna z językiem angielskim (naukowe obozy biologiczne i chemiczne),
  • klasa mat-geo - ekonomiczna z rozszerzonym programem nauczania matematyki, geografii/historii, języka angielskiego i ekonomii w praktyce; w tym grupa dwujęzyczna z językiem angielskim (prowadzenie firmy, obozy geograficzne) ,
  • klasa PRE-IB (PRE-INTERNATIONAL BACCALAUREATE) z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego, matematyki i języka angielskiego /oddział międzynarodowy/; funkcjonująca tylko jeden rok klasa w całości dwujęzyczna z j.angielskim dla zainteresowanych nauką w klasie Diploma Programme-IBO (2 ostatnie lata nauki),
  • klasa DP-IBO World School 0704 ( Diploma Programme – International Baccalaureate Organisation) z wykładowym jęz.angielskim /oddział międzynarodowy/ dla uczniów, którzy ukończyli klasę pierwszą liceum ogólnokształcącego i pomyślnie przeszli przez procedurę kwalifikacyjną do klasy DP-IBO.

Dodatkowe zasady przyjęć:

  • do klasy DP-IBO World School 0704 – obowiązuje procedura kwalifikacyjna, w tym rozmowa w j.ang.
  • do klas matematycznych – sprawdziany uzdolnień kierunkowych z matematyki

Nauczane języki obce:

angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, a ponadto: łacina, greka klasyczna

Wymiana zagraniczna:

Chorwacja, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania

Liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia w roku szkolnym 2016/2017:

od 150 do 200 w zależności od typu klasy

Dzień Otwarty:

sobota , 1 kwietnia 2017 r. , w godz. 9.00-13.00