MegaBaza edukacyjna Perspektywy®W bieżącym roku szkolnym już po raz trzydziesty przeprowadzane są zawody ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Bieżąca edycja Olimpiady objęta została honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i odbywa się pod hasłem „Wyzwania współczesnego rynku pracy”.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne należy do największych i najważniejszych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekonomicznej skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju i ich nauczycieli.

W środę 8 listopada 2017 r. odbyły się zawody szkolne XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Do zawodów zgłoszonych zostało blisko 10,5 tys. uczniów z 747 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Duże zainteresowanie młodzieży po raz kolejny potwierdziło, że Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej cieszy się niesłabnącą popularnością i jest jedną z największych olimpiad przedmiotowych w Polsce.

Podczas zawodów tego etapu Olimpiady uczestnicy musieli zmierzyć się z trzyczęściowym zestawem pytań, który obejmował: pytanie opisowe nawiązujące do myśli przewodniej OWE, zadanie z podstaw ekonomii oraz 30 pytań testowych, w których należało wskazać najlepszą odpowiedź spośród czterech podanych.

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do zawodów kolejnego etapu nastąpi 4 grudnia 2017 r. Ogólnopolski finał XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został zaplanowany na 7 i 8 kwietnia 2018 r.

Olimpiada pomaga wyłaniać najbardziej utalentowaną młodzież do szkół wyższych i stara się wspierać dalszy jej rozwój. Przyczynia się ona także do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce.

Dla laureatów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz nauczycieli sprawujących nad nimi opiekę naukową, a także dla najlepszych szkół przewidziane są nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez mecenasów Olimpiady. Wśród nagród znajdują się między innymi: notebooki, stypendia naukowe, nagrody pieniężne i rzeczowe, staże i praktyki. Ponadto laureaci i finaliści Olimpiady są przyjmowani na kilkadziesiąt wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.

Więcej o Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej na stronie internetowej: www.owe.pte.pl.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt