Partner Główny Rankingu

Ranking Liceów XX lecia - metodologia

Prezentujemy listę 20 najlepszych liceów w 20-leciu Rankingu. Stworzyliśmy ją uwzględniając miejsca szkół w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących Perspektywy (lata 2011-2018) oraz wybrane najlepsze siedem miejsc w Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim Perspektywy (lata 1999 -2010).

Przejdź do rankingu

Dla każdej kolejnej edycji Rankingu, za zdobycie pierwszego miejsca przyznaliśmy szkole 100 pkt., za miejsce drugie - 99 pkt., trzecie - 98 pkt. itd. Wyniki w okresie 1999-2010 zostały uwzględnione z wagą 0,5.

Liceum, które zebrało w ten sposób największą liczbę punktów, uzyskało wskaźnik rankingowy 100. Wyniki pozostałych szkół zostały unormowane do wyniku najlepszej szkoły.