MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


 

Dr inż. arch. Adam Baryłka, prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), a także wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB) został wybrany 21 stycznia br. na funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. A. Baryłka zastąpi w Zarządzie zmarłego we wrześniu ubr. prof. dr inż. Józefa Suchego.

Adam Baryłka jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (2003), Wydziału Inżynierii Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej (2005) oraz Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania (2017). Jest doktorem nauk technicznych, inżynierem budownictwa lądowego, magistrem inżynierem architektem, wykładowcą akademickim, redaktorem kilku czasopism naukowo-technicznych.

Pełni również funkcję Przewodniczącego Mazowieckiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt