MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Z okazji jubileuszu 90-lecia swojego istnienia PLL LOT organizuje ogólnopolski konkurs na prace licencjackie/inżynierskie i magisterskie o tematyce związanej z lotnictwem pasażerskim i transportem cargo, czyli zagadnień z zakresu działalności PLL LOT. Do kapituły konkursu zostali zaproszeni przedstawiciele najważniejszych uczelni w Polsce (m.in. Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej, Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Politechniki Rzeszowskiej) – jednym z celów konkursu jest bowiem zacieśnienie współpracy PLL LOT ze środowiskiem naukowym w kraju.

W organizowanym po raz pierwszy konkursie (planowane są kolejne edycje – co rok) mogą startować absolwenci, którzy w roku akademickim 2019/2020 ukończyli studia I lub II stopnia i których prace dyplomowe (napisane w języku polskim lub angielskim) podejmują tematykę konkursową. Termin nadsyłania prac to 30 września 2020 r.

W konkursie przewidziano nagrody zarówno dla absolwentów – nagrody pieniężne (10 tys. zł w każdej z dwóch kategorii – praca licencjacka/inżynierska oraz praca magisterska), bilety lotnicze i płatne 3-miesięczne staże w PLL LOT – jak i dla promotorów prac (bilety lotnicze). Docenione zostaną m.in. oryginalność i aktualność podejmowanych tematów oraz przydatność pracy dla rozwoju biznesu lotniczego. Partnerem konkursu jest Politechnika Białostocka.

Więcej informacji na stronie organizatora konkursu: https://www.lot.com/pl/pl/konkurs. Szczegółowy regulamin można znaleźć na stronie: https://www.lot.com/pl/pl/regulamin-konkurs-praca-dyplomowa.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt