MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Już 29 stycznia 2020 r. odbędzie się I edycja „MarCom Skills Day” – wyjątkowego dnia otwartego dla wszystkich tych, których interesują zmiany na rynku pracy w sektorze komunikacji marketingowej. Uczestników wydarzenia czeka dzień pełen inspirujących spotkań z ekspertami branży, rynku pracy i środowiska akademickiego. Będzie to jednocześnie inauguracja niedawno powstałej Rady Sektorowej ds. kompetencji komunikacji marketingowej, której inicjatorami są SAR i IAB Polska.

Uczestnicy „MarCom Skills Day” będą mogli wysłuchać wystąpień dotyczących obszarów takich jak: Zintegrowany System Kwalifikacji, kompetencje pracowników, prognozy i trendy związane z zawodami przyszłości czy poznać wyniki badań sensu pracy lub kapitału ludzkiego w środowiskach cyfrowych.

Pracodawcy poznają odpowiedź na pytanie jak sprawnie oceniać kompetencje kandydata do pracy, zaś szukający pracy poznają strategie poszukiwania i zdobywania zatrudnienia. Będzie można także dowiedzieć się,  kim są szkolni doradcy zawodowi.

- Serdecznie zapraszamy na naszą konferencję wszystkie osoby zainteresowane rozwojem swojej kariery, nie tylko z sektora komunikacji marketingowej.  Konferencja ma być nie tylko źródłem wiedzy, ale też ciekawą inspiracją do zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji oraz projektowania swojej indywidualnej ścieżki rozwoju. Ważne jest dla nas także to, że na konferencji mogą spotkać się środowiska, które tradycyjnie zbyt rzadko ze sobą współpracowały, nie miały możliwości i motywacji do lepszego poznania. Nie tylko sektor komunikacji marketingowej potrzebuje nowych rozwiązań w dziedzinie kwalifikacji, kompetencji, employer brandingu i rekrutacji. Ta konferencja ma pomóc znaleźć rozwiązania  – mówi Marcin Olkowicz, Animator Rady.

Organizatorem MarCom Skills Day jest Rada Sektorowa ds. kompetencji komunikacji marketingowej. Głównym zadaniem Rady jest wyznaczenie kierunku zmian systemu edukacji i jego dopasowanie do potrzeb branży komunikacji marketingowej, tak aby kwalifikacje zdobywane w szkołach, na uczelniach, podczas kursów i szkoleń odpowiadały na rzeczywiste potrzeby pracodawców. Członkowie Rady zajmują się m.in. identyfikacją i definiowaniem rzeczywistych wymagań zawodowych w branży, opracowywaniem ram i standardów kwalifikacji, programów edukacyjnych oraz rozwiązaniami prawnymi i organizacyjnymi. Inicjatorami Rady są Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR oraz Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Projekt jest realizowany w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2019-2022”, wdrażanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

MarCom Skills Day to pierwsze wydarzenie, które wpisuje się w cele działalności Rady. Radę tworzą reprezentanci: pracodawców, instytucji rynku pracy, organizacji branżowych i dialogu społecznego, uczelni wyższych, szkół średnich, podmiotów kształcenia ustawicznego, a także eksperci i specjaliści, którzy wspólnie pracować będą nad systemowymi rozwiązaniami.

Konferencja MarCom Skills Day - „Kompetencje pracowników vs. potrzeby pracodawców” składa się z trzech bloków tematycznych. Rozpocznie ją oficjalne powitanie przybyłych gości przez Pawła Tyszkiewicza, Pełnomocnika Zarządu SAR oraz Włodzimierza Schmidta - prezesa zarządu IAB Polska. Część pierwsza wydarzenia będzie poświęcona Zintegrowanemu Systemowi Kwalifikacji. Panel drugi koncentruje się na prognozach i wyzwaniach rynku pracy w branży komunikacji marketingowej. Ostatni blok tematyczny dotyczyć będzie rozwiązań zarówno dla pracodawców, jak i tych poszukujących pracy i edukatorów. Na zakończenie organizatorzy przewidują dyskusje podsumowującą konferencję.

MarCom Skills Day ma charakter otwarty (wstęp jest bezpłatny), jednak liczba miejsc jest ograniczona – obowiązują zapisy za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: https://radasektorowa-komunikacja.pl/konferencja/.

Termin i miejsce:

KIEDY? Środa, 29 stycznia 2020 r., w godz. 9:00 - 15:00. Wymagana jest rejestracja uczestników. Liczba miejsc ograniczona.

GDZIE? Dom Innowacji Społecznych Marzyciele i Rzemieślnicy; ul.  Bracka 25, (Dom Braci Jabłkowskich).

Partnerem medialnym konferencji jest magazyn Perspektywy oraz Dyrektor Szkoły.

Po szczegółowe informacje na temat konferencji zapraszamy na stronę https://radasektorowa-komunikacja.pl/konferencja/.

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt