MegaBaza edukacyjna Perspektywy®Praca doktorska dr Barbary Sawicz z Akademii Finansów i Biznesu Vistula została uznana za jedną z najlepszych w Unii Europejskiej. Decyzję podjęła rada naukowa złożona z członków Komitetu Regionów i naukowców z europejskich uczelni w oparciu o pracę, w której Polka przedstawiła wpływ polityki regionalnej UE na lokalne rynki i społeczności.

Rada naukowa, która działa przy Komitecie Regionów (ciało daradcze Komisji Europejskiej), oceniła w sumie 156 prac doktorskich nadesłanych ze wszystkich państw członkowskich UE. Prace doktorskie zgłaszane do konkursu miały dotyczyć takich zagadnień jak: spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna, transeuropejska infrastruktura europejska i sieci transportu, zdrowie, edukacja, kultura, badania, innowacje, zatrudnienie, przedsiębiorczość, wzrost gospodarczy, transport, służby publiczne, zrównoważony rozwój, szkolenie zawodowe, zgodność z zasadami subsydiarności i dobrego rządzenia, decentralizacja, współpraca terytorialna, informacja o sprawach europejskich.

Praca dr Barbary Rawicz pt. „Influence of European Union's Regional Policy on convergence process of its regions” została uznana za jedną z pięciu najlepszych. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się podczas plenarnej sesji Komitetu Regionów w siedzibie Parlamentu Europejskiego.

To wyróżnienie to nie tylko moja zasługa, ale także uczelni. Jej kadra naukowa stwarza atmosferę sprzyjającą nauce, umie współpracować ze studentami i doktorantami oraz dopingować ich – mówi dr Sawicz.

Dr Barbara Sawicz wykłada na Akademii Finansów i Biznesu Vistula „Rozliczenia w handlu międzynarodowym” oraz „Fiscal policy” dla zagranicznych studentów. Pracę doktorską obroniła w listopadzie 2011 r. pod kierunkiem dr hab. Dariusza Błaszczuka.

  Autor Tytuł pracy po angielsku Uniwersytet
Pierwsze miejsce Dr Philipp Studinger Development of Regional Offices in Brussels University of Konstanz, Niemcy
Wyróżnienie Dr Jana Deforche Regional strategies in a multi-level polity context: Flanders, Wallonia,
Catalonia, Baden-Wuerttemberg and Scotland in comparative
perspective
University of Antwerp, Belgia
Wyróżnienie Dr Sander Happaerts Sustainable development between international and domestic forces.
A comparative analysis of subnational policies
University of Leuven, K.U., Belgia
Wyróżnienie Dr Guillaume Vergnaud Pursuing the Intermediary Territorial Fabric: Comparative Approach
of Regional Recomposition and Planning in Rhône-Alpes (France)
and Catalonia (Spain)
University of Lyon, Francja
Wyróżnienie Dr Barbara Sawicz Influence of European Union's Regional Policy on convergence
process of its regions
Institute of Risk Management, Warszawa, Polska
© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt