MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Tak jak pracownicy zagrożonych zakładów pracy liczą na pomoc państwa, tak też uczniowie i studenci powinni takie wsparcie od państwa otrzymać. W przeciwnym razie kryzysowa sytuacja na rynku pracy pociągnie za sobą kryzys na wszystkich szczeblach edukacji.

„Sytuacja wyjątkowa w jakiej znalazło się nasze społeczeństwo wymaga troski przede wszystkim o zdrowie, ale też o los ludzi i ich miejsca pracy oraz o edukację dzieci i młodzieży” – pisze Komisja ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP.

W stanowisku Komisji, podpisanym przez jej przewodniczącego, prof. Andrzeja Eliasza, stwierdzono: „Państwo powinno w obecnej, nadzwyczajnej sytuacji dołożyć starań, by kształcenie wszystkich uczniów i studentów utrzymać na dotychczasowym poziomie. Oznacza to pomoc szkołom i uczniom w dostępie do komputerów, a także zapewnienie możliwości dalszego kształcenia tym uczniom i studentom, którzy płacą czesne. Dotyczy to uczniów i studentów szkół niepublicznych, ale na poziomie wyższym także studentów studiów niestacjonarnych w uczelniach publicznych.”

I dalej: „…trwa dyskusja na temat koniecznej pomocy ze strony państwa przedsiębiorcom, których przychody radykalnie zmalały, by mogły utrzymać stan zatrudnienia. Utrata zarobków rodziców uczniów i studentów, bądź samych studentów, może doprowadzić do przerwy w ich kształceniu. Szkoły i uczelnie, których głównym źródłem przychodów jest czesne, mogą pomóc swoim uczniom lub studentom tylko w wyjątkowo trudnych, jednostkowych przypadkach. Tak jak pracownicy zagrożonych zakładów pracy liczą na pomoc państwa, tak też uczniowie i studenci powinni takie wsparcie od państwa otrzymać. W przeciwnym razie kryzysowa sytuacja na rynku pracy pociągnie za sobą kryzys na wszystkich szczeblach edukacji.”

Dlatego Komisja zwraca się z apelem: „…by władze państwa podjęły starania o utrzymanie ciągłości kształcenia uczniów i studentów, zapewniając im równy dostęp do zdalnego nauczania, jak też pomoc w opłacaniu czesnego, gdy sytuacja będzie tego wymagać.”

Pełne stanowisko Komisji KRASP do pobrania

 

 

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt