MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Egzamin maturalny to nie tylko kwestia rekrutacji na studia, choć dla uczelni jest to oczywiście bardzo ważne. Matura jest bowiem jednakową dla wszystkich, sprawiedliwą miarą poziomu przygotowania kandydatów do podjęcia studiów, zapewniającą zarówno porównywalność wyników w skali kraju, jak i dostateczną rozdzielczość, niezbędną w rekrutacji na oblegane kierunki studiów

Ale przecież uzyskanie matury jest, w polskiej tradycji, bardzo ważnym elementem w życiu człowieka. Nie dać matury, to zamknąć wielu ludziom drogę zawodową, pozbawić szansy na zrealizowanie planów i marzeń.

Jeżeli będzie trzeba, uczelnie poczekają z rekrutacją do września. Tak zresztą wypowiedzieliśmy się już w „Stanowisku KRASP” z 7 kwietnia 2020. Podczas posiedzenia Prezydium KRASP w dniu 22 kwietnia stanowiska tego nie zmieniliśmy.

Maturę należy przeprowadzić w takim terminie i w taki sposób, by nie zagrażała zdrowiu maturzystów ani egzaminatorów. Dlatego – podtrzymujemy tę deklarację - polskie uczelnie akademickie są gotowe odłożyć decyzje rekrutacyjne do czasu otrzymania z systemu egzaminacyjnego wyników tegorocznej matury.

Pewne rzeczy lepiej jest powiedzieć od razu, niż w kółko je przekładać… Dlatego już teraz mówimy na przykład, że rekrutacja na studia magisterskie II stopnia również odbędzie się dopiero we wrześniu. Dzisiaj nie mielibyśmy zresztą kogo rekrutować...


Prof. dr hab. Jan Łaszczyk jest przewodniczącym Komisji ds. Kształcenia KRASP. Był rektorem Akademii pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (2008-2016).

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt