MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Szukając rozwiązań zwykle odwołujemy się  do doświadczeń naszych zachodnich sąsiadów albo przyglądamy się, jak z problemem radzą sobie Amerykanie. Warto jednak czasem spojrzeć w innym kierunku. Poza polityką i wakacjami rzadko interesujemy się tym, co dzieje się w Turcji, tymczasem…

Już na miesiąc przed tym jak koronawirus pojawił się w Turcji, tamtejsza Rada ds. Szkolnictwa Wyższego (YÖK)) – rządowa organizacja odpowiedzialna za planowanie, koordynację między uczelniami oraz zapewnienie jakości w systemie – zbierała informacje, jak pandemia wpłynęła na szkolnictwo wyższe w krajach, do których dotarła wcześniej. Obecnie Rada studiuje raporty o tym, jak władze lub uczelnie w Europie, Ameryce i na Dalekim Wschodzie poradziły sobie z zaistniałą sytuacją, by pomóc tureckim uczelniom szybciej znaleźć najlepsze rozwiązania.

Tureckie uczelnie były już do pewnego stopnia przygotowane do przejścia na zdalne nauczanie. Dwa lata temu YÖK uruchomiła dla kadry akademickiej i studentów intensywny „Projekt Cyfrowej Transformacji w Uniwersytetach” (Digital Transformation Project at Universities). 6000 wykładowców z 16 uczelni położonych w mniej rozwiniętych regionach kraju przeszło kursy z zakresu przygotowania materiału dydaktycznego w postaci cyfrowej. Zaś 50 tys. studentów uczestniczyło w zajęciach (za kredyty) z zakresu cyfrowych kompetencji.

W 128 uczelniach w ostatnich latach założone zostały centra zdalnego nauczania (distance education centers), których zadaniem jest wspieranie uczelni w procesie przechodzenia na naukę online. Do pomocy uczelniom, które nie były dostatecznie zaawansowane, włączono uniwersytety posiadające większe doświadczenie w tym zakresie, by te udzieliły poczatkującym niezbędnej rady i pomocy.

Rada ds. Szkolnictwa Wyższego przygotowała też platformę open course zawierającą wykłady, książki, notatki z wykładów, z których korzystać mogą uczelnie nie posiadające jeszcze swoich własnych zasobów w formie cyfrowej. Zestaw YÖK Courses Programme obejmuje już 2 tysiące materiałów przygotowanych na najlepszych uczelniach Turcji.

Opr. KB

Więcej: https://www.universityworldnews.com

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt