MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


W najbliższych tygodniach wybory rektorów na kadencję 2020-2024 odbędą się w następujących uczelniach:

Kwiecień

27 kwietnia – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (jedynym kandydatem jest obecny rektor ASP, prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski).

28 kwietnia – Politechnika Śląska (jedynym kandydatem jest prof. dr. hab. inż. Arkadiusz Mężyk, obecny rektor Politechniki Śląskiej).

28 kwietnia – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (kandydatami na fotel rektora są: dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM, dziekan Wydziału Prawa i Administracji; dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM, prorektor ds. kształcenia i studentów).

29 kwietnia – Politechnika Koszalińska (jedyną kandydatką jest dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, obecna prorektor ds. kształcenia Politechniki Koszalińskiej)

29 kwietnia – Uniwersytet Rzeszowski (jedynym kandydatem jest prof. dr hab. Sylwester Czopek, obecny rektor URz).

Maj/czerwiec

7 maja – Uniwersytet Opolski (wskazanie kandydatów na rektora przez Radę Uniwersytetu – od 20.04 do 23.04.2020).

8 maja – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (jedynym kandydatem jest obecny rektor, prof. dr hab. Maciej Żukowski).

21 maja – Uniwersytet Morski w Gdyni (7 maja –  zaopiniowanie kandydatów na rektora przez Senat).  

17 czerwca – Uniwersytet Warszawski (posiedzenie senatu ws. opiniowania kandydatów na rektora odbędzie się do 20 maja, rejestracja kandydatów przez UKW - do 22 maja, a zebranie przedwyborcze z kandydatami - 25 maja).

25 maja - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (ogłoszenie listy kandydatów na rektora 18 maja)

23 czerwca – Akademia Wychowanie Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie ( 16 czerwca – zamknięcie listy kandydatów).

23 czerwca - Politechnika Warszawska (kandydatami na rektora są: prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek; dziekan Wydziału Chemicznego PW; prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych).

23 czerwca - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kandydatami na rektora są: prof. dr hab.  Bogumiła Kaniewska, prorektor ds. studenckich UAM; prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, prorektor kierujący Szkołą Doktorską UAM).

Uwaga: Wykaz i sylwetki wszystkich wybranych już rektorów są w specjalnym serwisie:

www.perspektywy.pl/rektorzy

 

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt