MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Od ponad ćwierć wieku krajowe obchody Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego organizowane są przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP).

15 maja 2020 r., po raz pierwszy w historii organizowana w ramach tego Dnia Konferencja Okrągłego Stołu (KOS) odbyła się całkowicie w przestrzeni wirtualnej – w internecie.  Konferencja odbyła się pod hasłem „Techniki informacyjne i komunikacyjne wobec celów zrównoważonego rozwoju w Agendzie 2030”. Konferencja stała się więc swoistym znakiem czasów, w których przyszło nam żyć. Pandemia groźnej choroby wymusiła izolację społeczną, jednak osiągnięcia technik informacyjnych umożliwiły pracę zdalną i komunikację w niespotykanej dotąd skali.

XXI KOS odbył się pod patronatami honorowymi Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rozwoju. Patronatów merytorycznych udzieliła Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT oraz Polska Sekcja IEEE. Obok SEP współorganizatorami Tele-KOS 2020 były dwie warszawskie uczelnie wyższe: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wojskowa Akademia Techniczna.

Od połowy lat 90-tych ubiegłego wieku SEP sygnalizowało nowe trendy w tym zakresie. W 2000 r., wspólnie z Zespołem Parlamentarnym na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego, udało się doprowadzić do zorganizowania w Sejmie RP pierwszej Konferencji Okrągłego Stołu pn. „Polska w drodze do społeczeństwa Informacyjnego”.

Tegoroczne obchody Dnia odbywały się w szczególnych warunkach. Pozwoliły nie tylko mocno zaakcentować hasło, jakim jest ICT wobec Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, ale również na podjęcie tematyki wyzwań jakie stoją przez Polską i Polakami, a zwłaszcza związanymi ze światową pandemią i ograniczeniami w fizycznych kontaktach międzyludzkich. Program obejmuje 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju wraz ze 169 powiązanymi z nimi zadaniami. Wśród nich jest wykorzystanie ICT do analizy i budowy efektywnych struktur przemysłowych, zapewniających odpowiedni udział Polski w reindustrializacji Europy i zabezpieczeniu potrzeb państwa i społeczeństwa w warunkach kryzysowych.

Wideokonferencja, którą prowadzili: Andrzej Wilk - przewodniczący Sekcji Technik Informacyjnych SEP oraz Jacek Nowicki - sekretarz generalny SEP, cieszyła się niebywałym powodzeniem, o czym świadczy ponad 11 tys. wejść na stronę SEP na Facebooku, gdzie była ona transmitowana na żywo oraz ponad 170 osób uczestniczących bezpośrednio.

Konferencję otworzył prezes SEP Piotr Szymczak. Złożył jasną deklarację dalszego zaangażowania Stowarzyszenia w działania służące promocji wykorzystania przez Polskę szans związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. SEP posiada szczególne umocowanie i zobowiązanie do aktywnej działalności w tym zakresie.

Po wystąpieniu dr inż. Wojciecha Murdzka, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, głos zabrał poseł do Parlamentu Europejskiego Kosma Złotowski, który w 2000 r. był inicjatorem i przewodniczącym Zespołu Parlamentarnego na Rzecz Społeczeństwa Informacyjnego Sejmu RP.  W sesji otwierającej KOS 2020 wystąpił również Michał Wiśniewski - dyrektor Departamentu Rozwiązań Innowacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji. W imieniu współorganizatorów głos zabrał rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński.

Konferencja wyróżniła się nie tylko wideokonferencyjnym charakterem, ale także znakomitymi specjalistami z różnorodnych dziedzin. Wśród organizatorów i uczestników spotkania była kadra profesorska z uczelni wyższych i instytucji naukowych PAN, inżynierów wszystkich dyscyplin i specjalności, reprezentowanych przez SEP, IEEE i FSNT-NOT, a także studenci i młodzież ze szkół średnich. Na szczególną uwagę w programie tegorocznego KOS zasługuje Debata Techniczna znakomicie poprowadzona przez płk. dr hab. inż. Zbigniewa Piotrowskiego z Wojskowej Akademii Technicznej. Fascynująca była również Debata Młodych prowadzona przez współprzewodniczących sesji: Pawła Sankowskiego – wicedyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy oraz Jarosława Krysiaka z Oddziału Wrocławskiego SEP.

XXI KOS, rozszerzona o dorobek poprzednich edycji stanowi podstawę podjęcia rozmowy z zainteresowanymi decydentami na temat wykorzystania systemowej strategii w rozwiązywaniu kluczowych, stojących przed krajem problemów.

Do zapoznania się z programem i prelegentami zapraszamy na profil KOS 2020 na stronie SEP.

Opracował:
Janusz M. Kowalski
z-ca rzecznika SEP

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt