MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Zamiast szkolnej ławki – laptop i włączona kamerka. Zamiast tablicy i kredy – klawiatura i myszka. Dla wielu nauczycieli i uczniów dobiega końca najtrudniejszy rok szkolny w ich życiu. Rok, w którym nauka przeniosła się do Internetu. 

Epidemia SARS-CoV2 zamknęła placówki edukacyjne na długi czas. Dla wielu uczniów i nauczycieli blisko cztery miesiące e-learningu okazały się ogromnym wyzwaniem, gdyż w nowej rzeczywistości musieli się odnaleźć praktycznie z dnia na dzień.

Rozliczne placówki w Polsce zmagały się z przeszkodami wynikającymi z braku przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć oraz braku znajomości narzędzi do zdalnego nauczania. Jeszcze większym problemem okazały się braki w sprzęcie i kwestie techniczne; wg danych GUS ponad 13 proc. gospodarstw domowych w Polsce nadal nie jest podłączona do Internetu, a w 17 proc. nie ma nawet jednego komputera. W wielu domach problemem była zaś konieczność współdzielenia urządzeń; aż 37 proc. rodziców zadeklarowało, iż dysponowali tylko jednym komputerem, z którego musiało na raz korzystać kilkoro dzieci lub dzieci i rodzice, pracujący w tym okresie zdalnie.

Przy tak fundamentalnych problemach efektywne wdrożenie e-learningu w Polsce nie wszędzie przebiegło gładko. W niektórych szkołach zdalne nauczanie odbywało się z wykorzystaniem nieprzeznaczonych do tego narzędzi, bo tylko takie potrafili obsłużyć nauczyciele. Są placówki, gdzie uczniowie otrzymywali zadania domowe mailem i odsyłali rozwiązania robiąc zdjęcia wydrukowanym kartkom.

Były też jednak placówki, które z wdrożeniem e-nauczania poradziły sobie modelowo, nie tylko dostosowując metodologię zajęć do ich nowej formy, ale także korzystając z nowoczesnych narzędzi.

Pandemia COVID-19 sprawiła, że zaczęliśmy wykorzystywać narzędzia do współpracy w dużo większym zakresie niż miało to miejsce do tej pory. Bezpieczeństwo tych rozwiązań jest dla nas kluczowe. Nie możemy sobie pozwolić na to, aby do spotkań dołączały niepowołane osoby, które mogłyby zakłócać ich przebieg. Cisco Webex umożliwia tworzenie indywidualnych pokoi spotkań, do których dostęp mają wyłącznie  przypisywane konkretne osoby. Ponadto istnieje również możliwość stosowania unikalnych haseł dla różnych kanałów dostępowych, co znacząco zwiększa poziom zabezpieczeń. Dzięki takim rozwiązaniom możemy zdalnie przeprowadzać egzaminy sprawdzające, obrony prac dyplomowych oraz doktoratów. O ile te ostatnie mają z założenia charakter publiczny, to ważnym aspektem było zadbanie, aby uprawnienia do głosowania posiadały tylko ściśle określone osoby będące członkami komisji. Cisco Webex wykorzystujemy nie tylko do prowadzenia wykładów czy obron, ale także podczas posiedzeń różnych komisji, rad dyscypliny czy cotygodniowych seminariów katedralnych – mówi dr hab. Mariusz Piwiński z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kluczem do sukcesu okazało się uprzednie przygotowanie oraz chęć rozwoju.

Ze zmianą najlepiej poradziły sobie te szkoły, które już przed wybuchem pandemii stawiały na wykorzystanie nowoczesnych technologii. Do takich szkół należą m.in. placówki, które współpracowały z Cisco w ramach Cisco Networking Academy.

Nauczyciele już przed epidemią COVID-19 otrzymali w ramach Akademii dostęp do platformy e-learningowej, wyposażonej w materiały edukacyjne, symulatory zajęć czy testy online. Dzięki uprzedniemu przygotowaniu i pracy na symulatorach zajęć zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mogli płynnie przenieść nauczanie ze szkolnych ław do biurka w domowym zaciszu.

Tam, gdzie narzędzia Cisco nie zostały wdrożone przed pandemią, bezcenna okazała się chęć ciała pedagogicznego do rozwoju własnych umiejętności.

Tutaj z pomocą przyszedł program Webex4Teachers, który jest oddolną inicjatywą pracowników Cisco oraz IBM, mającą oczywiście pełne wsparcie kierownictwa obydwu firm.

W ramach programu ponad 500 wolontariuszy poświęcało swój czas, by nauczyć pedagogów wykorzystania platformy Cisco Webex, którą na czas pandemii Cisco udostępniło szkołom za darmo.

Ze świata biznesu do świata edukacji. Cisco Webex oferuje niezbędne narzędzia do skutecznego nauczania.

Cisco Webex to wiodąca platforma do zdalnej komunikacji i współpracy, która od lat umożliwia biznesom na całym świecie pracować w środowisku wirtualnym.

Od przymusowego zamknięcia szkół i miejsc pracy Cisco Webex notuje rekordowe wyniki – w kwietniu 2020 r. z platformy korzystało 500 mln użytkowników na całym świecie. W Polsce wzrost liczby użytkowników narzędzi Cisco jest ponad trzykrotny.

Dostępne w niej narzędzia znakomicie sprawdziły się także w e-nauczaniu.

Wewnątrz platformy Cisco Webex nauczyciel od razu widzi listę uczestników, więc może sprawdzić obecność uczniów na zajęciach. Cisco Webex umożliwia również nauczycielowi udostępnianie ekranu, nagranie lekcji na potrzeby ich późniejszego odsłuchania przez uczniów, a nawet przeprowadzenie testu.

W czasie lekcji nauczyciel ma pełną kontrolę nad przebiegiem zajęć. Może m.in. wyciszyć wszystkich, którzy aktualnie nie zabierają głosu lub dopuścić do głosu ucznia, który podnosi wirtualną „rękę”.

Każdy uczeń może również skontaktować się z nauczycielem indywidualnie lub pracować w grupach, do których nauczyciel ma dostęp. Zamiast więc skupiać uwagę na całej klasie, jak ma to miejsce w fizycznym pomieszczeniu, nauczyciel może nadzorować pracę każdej grupy z osobna, poświęcając im więcej czasu.

Przede wszystkim jednak, narzędzia Cisco Webex oferują pełny wymiar bezpieczeństwa. Ostatnie miesiące przyniosły mnóstwo głośnych historii o włamaniach na zdalne lekcje, czy też nagannym zachowaniu uczniów, którzy zakłócali zajęcia.

Cisco Webex oddaje nauczycielowi pełną kontrolę nad lekcjami. Do spotkania mają dostęp wyłącznie ci użytkownicy, których dopuści do niego prowadzący, a w przypadku nagannego zachowania nauczyciel może samodzielnie usunąć osobę ze spotkania. Nauczyciel może również zablokować możliwość dzielenia się treściami. Wszystkie dane przesyłane przez Cisco Webex są także szyfrowane, by zapewnić bezpieczeństwo przed ingerencją z zewnątrz.

Od chwili startu Webex4Teachers wolontariusze przeszkolili ponad 4000 nauczycieli z całej Polski, a akcja wciąż trwa i każdy chętny członek grona pedagogicznego może z niej skorzystać, by w nowym roku szkolnym zapewnić swoim uczniom jak najbardziej efektywne nauczanie zdalne.

Bo choć efekty pandemii zdają się ustępować, tak żaden z ekspertów nie jest w stanie przewidzieć, jak naprawdę będzie wyglądał następny rok szkolny. Nauczyciele muszą być więc przygotowani zarówno na prowadzenie zajęć zdalnie, jak i w modelu hybrydowym – częściowo w szkolnych murach, częściowo przed ekranami komputerów.

E-nauczanie zostanie z nami na zawsze?

Nie ulega wątpliwości, że w „nowej normalności” prym nadal będzie wiodło nauczanie stacjonarne. Badania firmy Librus pokazały, że uczniom brakuje bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, a przede wszystkim – z innymi uczniami. Zwłaszcza w szkołach podstawowych placówki mają bowiem wymiar nie tylko edukacyjny, ale także społeczny. A tego nawet najlepsze narzędzie do e-learningu nie jest w stanie w pełni zastąpić.

Tam więc, gdzie będzie to możliwe, gro zajęć odbywać się będzie tak, jak przed pandemią. Można jednak założyć, iż wiele elementów nauczania przeniesie się w mniejszym lub większym stopniu do Sieci. Mowa tu nie tylko o zdalnym prowadzeniu lekcji, ale na przykład o zdalnych konsultacjach czy wywiadówkach.

Doświadczenia wyniesione z ostatnich miesięcy e-learningu pokazały, że platformy komunikacyjne takie jak Cisco Webex mogą być nie tylko doskonałym narzędziem do nauczania, ale też nowym, niewykorzystanym przedtem kanałem bezpośredniego kontaktu z nauczycielem dla uczniów i rodziców.

W tej czy innej formie zdalna edukacja zostanie z nami na dobre. Teraz trzeba tylko sprawić, by korzystanie z narzędzi takich jak Cisco Webex stało się dla uczniów i nauczycieli równie naturalne, jak korzystanie z tablicy i kredy.

Więcej:

 

 

 

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt