MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Uniwersytet Cambridge, który naukę w jesiennym semestrze zamierza oprzeć na systemie nauki łączącej tradycyjne metody z nauką zdalną, dostrzegł pięć ważnych zalet nauki online.

Dostępność

Nauka online ułatwia studiowanie osobom niepełnosprawnym albo mającym problemy zdrowotne. Podobnie, dla osób obciążonych obowiązkami rodzinnymi nauka online może być w ogóle szansą na studiowania, bo pozwoli np. na wysłuchanie wykładu w dowolnym, dogodnym momencie bez konieczności jeżdżenia na uczelnię.

Personalizacja

Młodzi ludzie zaczynający studia pochodzą z różnych środowisk, mają zróżnicowane tempo przyswajania wiedzy. W warunkach sali wykładowej z dużą liczbą studentów bardzo trudno dostosować się do poziomu każdego studenta. Natomiast kursy prowadzone online pozwalają na tworzenie wielu ścieżek nauki dostoswanych do różnych potrzeb i możliwości, co przełoży się na większą satysfakcję ze studiowani.

Klarowność

Klarowność jest kluczowym elementem nauki online, który pozwala każdy problem lub zadnie zadanie wyjaśniać jasno i wielokrotnie, pozwalając studentowi na ich spokojne przemyślenie i powtarzanie aż do zrozumienia. Wprawdzie w normalnych warunkach nauczanie „twarz-w-twarz” jest generalnie efektywniejsze, to trzeba pamiętać, że w większej grupie część studentów nie do końca wszystko rozumie, a wstydzi się do tego przyznać i prosić o wyjaśnienia.

Elastyczność

Nauka online pozwala na odejście od tradycyjnego sztywnego tygodniowego grafika wykładów, stwarzając tym samym nowe możliwości organizowania zajęć czy rozwiązywania problemów w mniejszych grupach. To z kolei wzmacnia u studentów zdolność współpracy i poczucie przxynależności do wspólnoty.

Niezależność

Przejście z tradycyjnej nauki „twarz-w-twarz” ma naukę online sprawia, że to student sam musi kontrolować i organizować sobie proces nauki. Dla wielu studentów może być to trudne a nawet bolesne, ale w końcu, po kolejnych sukcesach i porażkach wypracują sobie najbardziej im odpowiadający model nauki. Może nie wszystkim nauczycielom będzie łatwo pogodzić się z faktem, że mają mniejszą kontrolę na procesem nauki, ale studentom może to dać wiele satysfakcji.

Opr. KB

https://theconversation.com

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt