MegaBaza edukacyjna Perspektywy®


Do 24 czerwca br. wybrano w sumie 98 rektorów, w tym 74 w uczelniach akademickich (na 108) oraz 24 w uczelniach zawodowych (na 34). W ciągu najbliższych tygodni poznamy prawie wszystkich JM nowej kadencji.

Gronostaje założy po raz pierwszy 44 rektorów uczelni akademickich, w uczelniach zawodowych debiutantów jest 10. Wśród rektorów-elektów jest 12 kobiet, w tym 6 w uczelniach akademickich. Większość kandydatów (53 osoby) startowało bez konkurentów, ale w kilku uczelniach rywalizowało nawet 4-5 kandydatów na rektora.

Terminy wyborów, uczelnie i kandydaci - według stanu na 24 czerwca

24 czerwca (II tura) – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (kandydatami na rektora po I turze głosowania są: dr hab. Bogdan Achimescu, prof. ASP , prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej; prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk , dyrektor Szkoły Doktorskiej)

24 czerwca – Karkonoska Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze (kandydatami na rektora są: dr n. med. Wioletta Palczewska, dziekan Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych; dr inż. Tadeusz Lewandowski, prorektor KSW)

25 czerwca - Politechnika Warszawska (kandydatami na rektora są: prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek; dziekan Wydziału Chemicznego PW; prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych).

25 czerwca - Politechnika Wrocławska - (kandydatami na rektora są: prof. dr hab. inż. Wojciech Bartkowiak, prodziekan Wydziału Chemicznego, prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko, prorektor ds. ogólnych; prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant, dziekan Wydziału Elektrycznego, kierownik Katedry Energoelektryki; prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, dziekan Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, kierownik Katedry Fizyki Teoretycznej).

25 czerwca – Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu (kandydatami na rektora są: prof. Wojciech Pukocz, dziekan Wydziału Malarstwa i Rzeźby; prof. Jacek Szewczyk, dziekan Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów)

25 czerwca - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie (jedynym kandydatem na rektora jest prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Barabasz, prorektor ds. rozwoju)

25 czerwca – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu (jedynym kandydatem jest dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. PWSZ, obecny rektor uczelni)

26 czerwca – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kandydatami na rektora są: prof. Robert Litwiński, kierownik Katedry Metodologii i Badań nad XX-XXI w. na Wydziale Humanistycznym UMCS; prof. Radosław Dobrowolski, prorektor uczelni ds. nauki i współpracy międzynarodowej)

26 czerwca – Akademia Sztuki w Szczecinie (kandydatami na rektor są: dr hab. Mirosława Jarmołowicz, kierownik Katedry Architektury Wnętrz i Przestrzeni Wirtualnej; prof. dr hab. Dariusz Dyczewski, rektor AS)

29 czerwca - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kandydatami na rektora są: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, obecna prorektor ds. studenckich; prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, prorektor kierujący Szkołą Doktorską UAM).

29 czerwca - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie (jedynym kandydatem na rektora jest obecna rektor, dr Katarzyna Rusak)

30 czerwca - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (kandydatami na stanowisko rektora są: prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka, dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach; prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada, prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej SGGW)

30 czerwca - Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku (jedynym kandydatem na rektora jest dr inż. Mateusz Kaczmarski, dyrektor Instytutu Gospodarki Wodnej i Leśnej)

30 czerwca – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie (ogłoszenie listy kandydatów – 26 czerwca)

1-3 lipca – Akademia Filmowa w Łodzi

6 lipca – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (wskazanie kandydatów na rektora do 24 czerwca)

8 lipca - Politechnika Łódzka (jedynym kandydatem jest obecny prorektor ds. kształcenia prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik)

8 lipca – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (kandydatami na rektora są: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, prorektor ds. ogólnych; prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek, dziekan Wydziału Mechanicznego)

8 lipca – Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

9 lipca -  Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu (jedynym kandydatem jest dr hab. Anna Szylar, prorektor ds. Rozwoju i Badań Naukowych)

15 lipca - Uniwersytet Łódzki (zgłaszanie kandydatów na rektora do 25 czerwca)

5 sierpnia – Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

© 2019 Perspektywy.pl    O nas | Patronaty | Polityka Prywatności | Znak jakości | Reklama | Kontakt